Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Choroba Bechterewa

  Określenie. Jest to spośród chorób typu reumatoidalnego najczęstsza po r.z.s., przewlekła, przeważnie postępująca choroba o nie znanej etiologii, atal wy miednicy (krzyżowo-kręgosłupa, prowadząca < ruchów,* głównie w wyni ratu więzadłowego (stąć  o spośród chorób typu jczęstsza po r.z.s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /7 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresowa puchlina stawów

  Określenie. Okresowe, nawracające zaw^u sze w regularnych pdstępaejti, t wysięki .sta®; wów, najczęściej kolanowych, częściej po jednej stronie, utrzymujące się przez kilka dni, przebiegające? bez wyraźnego odczynu zapalnego, oporne na leczenie; salicylanami i środkami przeciwhistaminowymig- W wfc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Caplana i Colineta

  Przy współistnieniu krzemicy płuc z śe-ropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów tworzyć się mogą, zwykle w dolnej obwodowej okolicy płuc, guzki średnicy 0,5—1 cm, które strukturą histologiczną przypominają podskórne guzki reumatoidalne; czasem może to być też ziarnina rozsiana, układająca się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Sjogrena

  Opisany przez okulistę szwedzkiego Sjógre-na „zespół suchości” (sicca-syndrome),polegający na upośledzeniu wydzielania łez, śliny, soku żołądkowego i wydzielin innych gruczołów przewodu pokarmowego, a czasem też narządu rodnego kobiecego, przebiega najczęściej z podwyższonym mianem testu Waalera i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obojnactwo

  Obojnactwo prawdziwe jest rzadką chorobą, w której gonady zawierają jednocześnie utkanie jajnika i jądra (ovotestis) lub u tego samego pacjenta istnieje jednocześnie jajnik i jądro. Narządy płciowe są obojnacze. Rozpoznanie opiera się na badaniach histologicznych gonad.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNE WYTYCZNE PROFILAKTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI

  W chorobach, w których występują objawy -'że strony układu ruchu, podobnie jak we wszystkich,, innych, dążymy do wykry-r cia pierwotnej przyczyny >i zwalczania jęj. Nie jest to zadanie łatwe i zawsze możliwe ze względu na znaczną różnorodność przyczyn i na to, że w bardzo wielu przypadkach przyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Morrisa

  Zespół feminizujących jąder stanowi ściśle określoną odmianę obojnactwa rzekomego męskiego, zależną od braku wrażliwości receptorów na androgeny. Zespół ten charakteryzuje się typowo żeńską budową ciała, z pełnym rozwojem piersi i żeńskimi narządami płciowymi zewnętrznymi. Cechuje go...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE STAWÓW W GORĄCZCE REUMATYCZNEJ

  Jak wiadomo, gorączka reumatyczna (feb-ris rheumatica, morbus rhewnaticus) jest jedną z postaci' późnej :1 przeciągającej się reakclr ustroju ludzkiego na zakażenie paciorkowcem betahemolizującym grupy A. Pomimo powszechności zakażeń tym drobnoustrojem, na ogół nie więcej niż 1% ludności, JLJto w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niekompletny zespół feminizujqcych jąder

  Zespół stanowi odmianę obojnactwa rzekomego męskiego i charakteryzuje się typowo kobiecym rozwojem piersi z objawami wirylizacji w okresie dojrzewania płciowego, obojnaczymi narządami płciowymi, o-becnością jąder w miednicy małej lub wargach sromowych większych, brakiem żeń-l skich narządów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (R.Z.S.)

  Określenie. Jest to przewlekła choroba o nie znanej etiologii, nosząca pewne cechy procesu autoimmunizacyjnego, być może wywołana wirusem lub innym nieznanym czynnikiem zewnątrzustrojowym u osób genetycznie predysponowanych.

  Główną cechą r.z.s. manifestującą się klinicznie jest proces zapalny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /26 109

  praca w formacie txt

Do góry