Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego

   

  Ustalenie ojcostwa oparte jest na różnych przesłankach. W odniesieniu do dziecka małżeńskiego domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Co do ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, domniemanie ojcostwa opiera się na fakcie współżycia cielesnego z matką dziecka w okresie koncepcyjnym. Regułą...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądowe dochodzenie macierzyństwa

   

  Ustalenia macierzyństwa można żądać w razie:

  Gdy sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców

  Gdy macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka, jako jego matka zostało zaprzeczone.

  Legitymacje do wniesienia tego powództwa mają osoby, których stosunek prawny...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola aktu urodzenia

   

  Treść aktu urodzenia wskazuje na pochodzenie od konkretnej osoby, określa kto jest domniemaną matką dziecka, ponieważ ze względu na osiągnięcia medycyny może dojść do zapłodnienia bez obcowania cielesnego. O fakcie urodzenia się dziecka ma obowiązek w ciągu 14 dni...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo i powinowactwo

   

  Pokrewieństwo. Jest faktem biologicznym. Krewnymi są osoby pochodzące od wspólnego przodka. Wyróżnia się linie i stopnie pokrewieństwa.

  Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej, tj. dziadkowie- rodzice- dzieci- wnuki. W ramach krewnych w linii prostej wyróżnia się krewnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina - pojęcie, skład i funkcje

   

  RODZINA- najstarsza grupa społeczna, występująca we wszystkich etapach rozwoju społeczeństwa i we wszystkich formacjach. Jest naturalnym i niezastąpionym elementem struktury społecznej, nazywanej często podstawowa komórką społeczną. Jest ona naturalnym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka.

  W...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa rodzinnego

   

  Polskie prawo rodzinne opiera się na humanistycznych i demokratycznych przesłankach życia społecznego. Na tej podstawie formułuje się tzw. podstawowe zasady prawa rodzinnego.

  1) zasada szczególnej ochrony rodziny. W KRO ma ona na względzie m.in. zachowanie małżeństwa zawartego mimo przeszkody wieku...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja zbioru skamieniałości

   

  Wypreparowaną skamieniałość można teraz próbować oznaczyć (zaklasyfikować) na podstawie dostępnej literatury. Kiedy to nastąpi, otrzymuje ona etykietkę ze swoją nazwą, geograficznym i stratygraficznym miejscem znalezienia, nazwiskiem znalazcy i datą znalezienia.

  Do przechowywania skamieniałości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Domarat876 Dodano /21.02.2012 Znaków /3 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie skamieniałości

   

  Zebrany materiał sortujemy najpierw według stanowisk i pozycji stratygraficznej w odsłonięciach. Następnie myjemy okazy wodą i czyścimy ostrą szczoteczką, unikając szczotek metalowych, aby nie porysować powierzchni. Nie dotyczy to oczywiście zgniecionych skamieniałości ze ska) ilastych, z których...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Domarat876 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie i jak zbierać skamieniałości?

   

  Wszędzie tam, gdzie na powierzchni Ziemi pojawiają się, czy jak mówią geolodzy ,,odsłaniają się" skały zawierające skamieniałości, zbieracz może liczyć na szczęście. Wyróżnia się odsłonięcia (odkrywki) naturalne, jak przełomy rzek czy urwiska górskie, i sztuczne, jak kamieniołomy, wyrobiska...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Domarat876 Dodano /21.02.2012 Znaków /7 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekonstrukcja i oznaczanie skamienia

   

  Jak już powiedzieliśmy, skamieniałości przekazują nam bardzo mały wycinek dawnego życia i są tylko punktowymi próbkami jego dziejów. Większość organizmów znika po śmierci bez śladu, a produkty ich rozkładu wchodzą ponownie do cyklu obiegu materii. Z tych, które zachowują się w stanie kopalnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Domarat876 Dodano /21.02.2012 Znaków /10 450

  praca w formacie txt

Do góry