Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Treść i zakres obowiązku alimentacyjnego

   

  Treść: dostarczenie środków utrzymania, a w miarę i wychowania. Dostarczenie środków utrzymania oznacza zaspokojenie bieżących potrzeb konsumpcyjnych uprawnionego w zakresie wyżywienia, odzieży, mieszkania, higieny osobistej. Dostarczenie środków wychowania dotyczy zwłaszcza osób małoletnich, które...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki podstawowe wszelkich roszczeń alimentacyjnych oraz niezgodność alimentacji

   

  Przesłanki podstawowe: 

  Zaistniały stosunek pokrewieństwa, powinowactwa i przysposobienia- ten fakt zobowiązuje pewien krąg osób do alimentacji

  Zaistnienie ustawowych przesłanek, tj. stanu potrzeby po stronie uprawnionego i możliwości zarobkowych po stronie zobowiązanego do alimentów:

  Stan...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w zakresie władzy rodzicielskiej

   

  Sąd opiekuńczy może zastosować łagodniejsze, niż pozbawienie władzy rodzicielskiej, sposoby zmierzające do ochrony dobra dziecka. Są to:

  Zawieszenie władzy rodzicielskiej – sąd orzeka zawieszenie władzy w przypadku istnienia po stronie rodziców przemijającej przeszkody w jej wykonaniu. Nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanie władzy rodzicielskiej

   

  Władza rodzicielska trwa do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

  Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej można podzielić na: 

  1. Zdarzenia zaistniałe niezależnie od ich podmiotów np. śmierć, osiągnięcie pełnoletności -> jeżeli zmarł jeden z rodziców władza ustaje tylko w...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie władzy rodzicielskiej i odpowiedzialność rodziców

   

  KRO nakazuje rodzicom wykonywać władzę rodzicielską dla dobra dziecka i interesu społecznego.

  Osobiste wykonywanie władzy rodzicielskiej: posługiwanie się innymi osobami w odniesieniu do pieczy nad osobą dziecka jest dopuszczalne, jednak nie powoduje ono przekazania władzy innej osobie lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piecza nad majątkiem dziecka jako element władzy rodzicielskiej

   

  Podstawową postacią ochrony interesów majątkowych dziecka jest zarząd jego majątkiem. W ramach tego zarządu rodzice dokonują:

   - czynności faktycznych np. naprawy, remonty budynku

  - czynności prawnych np. kupno-sprzedaż

  - czynności w postępowaniu przed sądami lub innymi organami...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalenie nazwiska dziecka oraz nadanie mu imienia

   

  Nazwisko i imię indywidualizują każdego człowieka, pozwalają odróżnić go od innych ludzi. Ustalenie nazwiska dziecka wynika z więzi prawnych o charakterze rodzinnym i dokonuje się w zasadzie z chwilą urodzenia się dziecka. Natomiast imię dziecka ustalają rodzice sprawujący władzę rodzicielską...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądowe ustalenie ojcostwa

   

  Sądowe ustalenie ojcostwa jest wynikiem sporu pomiędzy matka a domniemanym ojcem.

  Ustalenie pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego, które nie zostało uznane przez ojca może dokonać się na drodze procesu cywilnego. Sądowe dochodzenie ojcostwa jest wtedy, gdy istnieje spór czy wskazany mężczyzna jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piecza nad osobą dziecka jako element władzy rodzicielskiej

   

  Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość fizyczna i psychiczną wymaga stałej troski o prawidłowy, wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo itp. Te troskę realizują rodzice, którzy mają prawo i obowiązek wychowywać dziecko i kierować nim. Treścią tych działań jest rozwój fizyczny i duchowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki i skutki prawne uznania ojcostwa

   

  PRZESŁANKI UZNANIA :

  brak ustalenia ojcostwa innego mężczyzny- nie można uznać dziecka urodzonego w czasie trwanie małżeństwa, dopóki ojcostwo męża nie zostanie zaprzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym

  nie można uznać ojcostwa dziecka, którego pochodzenie już zostało ustalone przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 559

  praca w formacie txt

Do góry