Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ustanowienie opieki nad małoletnim, ustanowienie opiekuna

   

  Opieka nad małoletnim ustanowiona zostaje zawsze wówczas, gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską. Mogą to być następujące przypadki: rodzice nie żyją, są nieznani, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (są nieletni, zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie lub częściowo)...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady prawa opiekuńczego

   

  Ustawia się ją dla każdej osoby, która wymaga pieczy prawnej (małoletni, który niepozostaje pod władzą rodzicielską i osoba całkowicie ubezwłasnowolniona) ustanowienie opieki jest koniecznie nawet w przypadku pozostawania danej osoby pod zadowalającą pieczą faktyczną i niezależne od istnienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Separacja

   

  SEPARACJA- jest instytucja prawna, która nie ma tak głębokich skutków jak rozwiązanie małżeństwa i niekiedy może poprzedzać decyzję o żądaniu rozwodu.

  PRZESŁANKI ORZECZENIA SEPARACJI:

  I zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

  II przesłanki negatywne

  - gdy mogłoby ucierpieć dobro wspólnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki wyroku rozwodowego

   

  Skutki orzeczenia rozwiązującego małżeństwo: orzeczenie ma charakter konstytutywny. Jednak nie ustaje tu powinowactwo powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, a dzieci nadal zachowują status pochodzenia z małżeństwa. Od dnia uprawomocnienia się orzeczenia ustaje małżeństwo, a małżonkowie stają...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść i zakres wyroku rozwodowego

  Orzeczenie sądu rozstrzyga przede wszystkim o tym, że małżeństwo ustaje, albo w razie oddalenia powództwa, że małżeństwo nadal trwa. Od tego rozstrzygnięcia zależą inne decyzje sądu odnoszące się do małżonków lub do ich wspólnych dzieci.

  Rozwiązując małżeństwo sąd ma obowiązek orzec o...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność majątkowa małżonków po ustaniu wspólności

   

  Za zobowiązania powstałe po ustaniu wspólności każdy małżonek odpowiada osobiście całym swym majątkiem . Odpowiedzialność drugiego małżonka który nie zaciągnął zobowiązania, może jednak wynikać z odpowiedzialności rzeczowej (hipoteka) albo z tytułu odpowiedzialności...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu

   

  Podstawową przesłanką jest zaistnienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, jednakże uzupełniona o tzw. Przesłanki negatywne, które weryfikują dodatkowo żądanie rozwodu.

  Przesłanki pozytywne: sąd może orzec rozwód, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki ustania wspólności majątkowej

   

  Skutki te dotyczą nie tylko samego ustroju majątkowego, ale też losu majątku wspólnego:

  W wypadku ustania małżeństwa przez śmierć jednego z małżonków połowa majątku wspólnego przypada małżonkowi pozostającego przy życiu, natomiast druga połowa należy do spadku po zmarłym

  W...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich

   

  Zależy on od czasu powstania wierzytelności i jej związku z majątkiem wspólnym lub majątkiem osobistym dłużnika. Wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia zarówno z majątku osobistego jak również z majątku wspólnego obojga małżonków. Taki szeroki zakres odpowiedzialności odnosi...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział majątku wspólnego

   

  Podział majątku wspólnego można dokonać w dwojaki sposób:

  W drodze umowy: małżonkowie mogą umownie dokonać podziału majątku (podziału spadku), podobnie jak spadkobiercy i pozostały przy życiu małżonek. Umowa może być zawarta w dowolnej formie , wymaga się jednak formy pisemnej dla...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 543

  praca w formacie txt

Do góry