Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gromada promienice

   

  Promienice mają ażurowo-promienistą budowę krzemionkowego szkieletu. Są składnikiem planktonu morskiego. Opadłe na dno szkieleciki mogą, przede wszystkim na znacznych głębokościach, tworzyć nagromadzenia zwane mułami radiolariowymi.

  W wyniku rozpuszczania krzemionkowych szkielecików powstają z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada otwornice

   

  Otwornice to organizmy częściowo bento-sowe, częściowo planktonowe. W początkach paleozoiku były one jeszcze mało rozprzestrzenione i dopiero u schyłku tej ery zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę. Ich w większości wapienne skorupki podzielone są na komory i charakteryzują się bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /3 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadkrólestwo jądrowe

   

  Organizmy o komórkach z wyodrębnionym jądrem.

  Obejmuje ono królestwa: organizmów jednokomórkowych samo- i cudzożywnych (Protista), grzybów (Fungi), roślin (Planta) i zwierząt (Animalia).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Protista

   

  Kokolitowate (Coccolithophorida) Jest to grupa b. małych, kulistych, jednokomórkowych glonów, wytwarzających szkieleciki zbudowane z płytek wapiennych. Są one ważnym składnikiem planktonu morskiego. Płytki wapienne nazywane kokolitami znane są od dawna z badań petrograficznych.

  Dopiero znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadkrólestwo bezjądrowe

   

  Organizmy jednokomórkowe bez wydrębnionego jądra.

  Typ bakterie (Bacteria) Od wczesnego archaiku (w skalach o wieku około 3,5 mld lat) znane ślady obecności bakterii, jednak bez dających się zidentyfikować skamieniałości.

  Typ sinice (Cyanobacteria = Cyanophyta) Skamieniałości nitkowatych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość godziwa

  Charakterystyka

  Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość godziwa

  Charakterystyka

  Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowy Bank Polski

  Charakterystyka

  Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczpospolitej Polskiej, którego działalność została uregulowana konstytucyjnie. Art. 227 Konstytucji RP z 1997 r. określa, że NBP ma wyłączne prawo do emisji pieniądza oraz ustalania i realizacji polityki monetarnej. Według ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy LRP

  Charakterystyka

  LRP (ang. Logistic Resources Planning) to system zasobami|planowania zasobów logistycznych integruje funkcje modułów MRP|MRP i DRP|DRP ponieważ dostarczane w ich obrębie informacje wzajemnie się dopełniają. Zastosowanie takiego rozwiązania wynika z tendencji charakteryzujących nowoczesną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kuratela - Informacje ogólne

   

  - dotyczy zabezpieczenia wąsko określonych interesów, jest tymczasowa, przejściowa, regulowana w prawie cywilnym;

  - kurator otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie kurateli;

  - wynagrodzenie ze środków osoby, nad którą kuratela jest sprawowana;

  - sąd uchyla kuratelę, gdy zniknie jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Cibor Dodano /21.02.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry