Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gromada jeżowce

   

  Dzięki silnie zwapnialym pancerzom jeżowce mają wysoki potencjał fosylizacyjny i są dobrze udokumentowane jako skamieniałości. Ich kulisty pancerz zbudowany jest z wielokątnych płytek kalcytowych i dzieli się na stronę dolną (oralną) z otworem gębowym, i górną (aboral-ną) z otworem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /26 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada wężowidła

   

  Wężowidła mają wyraźnie wyodrębnioną tarczę centralną i wąskie, ruchliwe ramiona. Ich szkielet ambulakralny jest silnie zmodyfikowany. Rozgwiazdy i wężowidła znane są od or-dowiku.

  Ramiona u Asterozoa nie są homologiczne ramionom liliowców. U tych ostatnich właściwe ciało mieści się w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada liliowce

   

  Jest to najbardziej zróżnicowana grupa osiadłych szkarłupni. Jej rozkwit nastąpił przede wszystkim w paleozoiku, przetrwała jednak do dziś. Liliowce przytwierdzone są z reguły do podłoża giętką, często długą łodygą, złożoną z licznych członów. Na łodydze osadzona jest teka zwana u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /14 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada pączkowce

   

  Wymarła, wyłącznie paleozoiczna grupa szkarłupni, która pojawiła się w sylurze i szczyt rozwoju przeżyła od dewonu do karbonu. Ostatni jej potomkowie występują w permie. W odróżnieniu od pęcherzowców charakteryzują się one geometrycznie regularną pięcio-promienną symetrią teki, osadzonej na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada pęcherzowce

   

  Liczne w ordowiku, niektóre formy przetrwały do dewonu.

  Teki kuliste lub workowate, złożone z licznych, najczęściej nieregularnie rozmieszczonych, wielokątnych płytek, Przytwierdzone na łodyżce cfo dna. Od umieszczonego na szczycie teki otworu gębowego odchodzą dwie do pięciu bruzd ambulakralnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada Gymnolaemata

   

  Zoecja w kształcie pudełek lub kubków w różnym stopniu zwapniałych.  

  Rząd Cheilostomata

  Cheilostomata pojawiają się w jurze i począwszy od kredy do dziś są dominującą i najbardziej zróżnicowaną grupą mszywiolów. Oprócz normalnych zoecjów (autozoecjów) i owicelli występują u nich jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /6 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada szczupnice

   

  Zoecja cylindryczne, zwapniałe. poprzedzielane często poprzecznymi ściankami (diafragmami).

  Rząd Trepostomata

  Formy wyłącznie paleozoiczne, szczególnie rozwinięte w ordowiku. Charakteryzują się długimi, rurkowatymi, ciasno przylegającymi do siebie zoecjami o dystalnie pogrubionych ściankach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ramienionogi bezzawiasowe

   

  Ramienionogi bezzawiasowe mają muszle orga-niczno-fosforanowe lub (rzadziej) wapienne. Zawiasu i szkieletu ramion brak.

  Rząd Atremata

  Długa, giętka nóżka przechodzi u tych form pomiędzy tylnymi krawędziami skorupek. Muszla chitynowo-fosforanowa.  

  Lingula - od ordowiku do dziś - muszla o zarysie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ramienionogi zawiasowe

   

  Ramienionogi zawiasowe rozwinęły się szczególnie bujnie w paleozoiku i są najliczniejszą i najbardziej charakterystyczną grupą skamieniałości dla tej ery. Wytwarzają one zawsze muszlę wapienną z zawiasem i szkieletem ramion.

  Tylne krawędzie skorupek tworzą brzeg zawiasowy, który u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /20 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada pancerzowce

   

  Znane od kambru. Są drugą, obok małżoraczków. główną grupą silnie zróżnicowanych skorupiaków, dobrze reprezentowaną w stanie kopalnym.

  Pancerz (karapaks) u przedstawicieli tej grupy jest, podobnie jak u małżoraczków, dwuskorup-kowy. Pokrywa on tylko głowę i przedni odcinek tułowia (głowotułów)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /15 826

  praca w formacie txt

Do góry