Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Podaj definicję zakładu pracy w ujęciu psychologicznym

     

    Jest to system społeczny rozumiany jako:

    Zespół stosunków międzyludzkich;

    Układ określonych grup (struktura);

    System stanowisk i pozycji społecznych.

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /200

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rośliny

     

    Kopalna dokumentacja roślin jest bardzo niekompletna. Jeśli w szerokim sensie do roślin zaliczymy także glony, to tylko nieliczne z nich wytwarzają, mogące się zachować, mineralne (wapienne i krzemionkowe) części twarde.

    Wyższe rośliny (naczyniowe) są mieszkańcami lądu, gdzie możliwości...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /17 116

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gromada ssaki

    Ssaki są obok ptaków, którymi nie będziemy się zajmować ze względu na ich bardzo skromny zapis kopalny, dominującą współcześnie gromadą Tetrapoda.

    Ssaki pojawiły się na przełomie triasu i jury. Do końca kredy były to małe tormy, prowadzące głównie nocny tryb życia. Z początkiem kenozoiku ssaki...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /6 062

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gromada gady

     

    Obok płazów w szerokim ujęciu (temnospon-dylowych), w karbonie występują także tarczo-głowe z wąskimi, wysklepionymi czaszkami. Różnią się one także od temnospondylowych płazów budową kręgosłupa i pasa barkowego. Formy te są prymitywnymi przodkami gadów, które nie wywodzą się zatem z płazów...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /6 439

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gromada płazy

     

    Płazy to najprymitywniejsze czworonogi charakteryzujące się szeroką, płaską czaszką i żyjącą w wodzie, oddychającą skrzelami larwą (kijanką). Najstarszymi przedstawicielami płazów są występujące w dewonie (facja old redu) Ichtyos-tegalia.

    Odznaczają się one długim tułowiem i ogonem oraz...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /1 841

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gromada ryby kostnoszkieletowe

     

    Gromada ta obejmuje ryby w wąskim znaczeniu. Odznaczają się one skostniałym szkieletem wewnętrznym (niekiedy wtórnie chrzęst-nym), w skład którego wchodzą: kręgosłup, pas barkowy i miedniczny, oraz czaszka zbudowana z płytek kostnych. Podczas gdy u rekinów występowało od pięciu do siedmiu...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /7 789

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gromada ryby chrzęstnoszkieletowe

     

    Poza drobnymi grupami ryby chrzęstnoszkieletowe obejmują zrosłoglowe czyli chimery (Hoiocephaii) oraz spodouste czyli rekiny i płaszczki (Elasmobranchii). Pojawiają się one jako formy potomne ryb pancernych, w środkowym dewonie i trwają, przy wzrastającej różnorodności, aż do dziś.

    Cechy ich...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /6 440

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gromada ryby pancerne

     

    Ryby pancerne mają pancerz składający się z części głowowej i tułowiowej połączonych ze sobą stawowo. Występuje u nich pierwotny aparat szczękowy i parzyste kończyny lub struktury analogiczne. Może występować skostnienie trzonów kręgów. Budowa mózgo-czaszki podobna jak u rekinów. Są to formy...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /1 545

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gromada bezżuchwowce albo bezszczękowce

     

    Znane od ordowiku bezżuchwowce nie są kręgowcami w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż struna grzbietowa (chorda dorsalis) nie jest u nich jeszcze zastąpiona kostnym kręgosłupem.

    Od wszystkich pozostałych kręgowców odróżniają się przede wszystkim okrągłym, bezszczękim otworem gębowym. Formy...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /3 055

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gromada graptolity

     

    Graptolity pojawiły się w środkowym kambrze i szczególnie bujnie rozwinęły się w ordowiku i sylurze, Mają światowe rozprzestrzenienie i są bardzo ważnymi skamieniałościami przewodnimi. Ostatni przedstawiciele znani z górnego karbonu. Nazwę, która po grecku oznacza pisane kamienie, zawdzięczają...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /4 580

    praca w formacie txt

Do góry