Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podaj definicję zakładu pracy w ujęciu psychologicznym

   

  Jest to system społeczny rozumiany jako:

  Zespół stosunków międzyludzkich;

  Układ określonych grup (struktura);

  System stanowisk i pozycji społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny

   

  Kopalna dokumentacja roślin jest bardzo niekompletna. Jeśli w szerokim sensie do roślin zaliczymy także glony, to tylko nieliczne z nich wytwarzają, mogące się zachować, mineralne (wapienne i krzemionkowe) części twarde.

  Wyższe rośliny (naczyniowe) są mieszkańcami lądu, gdzie możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /17 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ssaki

  Ssaki są obok ptaków, którymi nie będziemy się zajmować ze względu na ich bardzo skromny zapis kopalny, dominującą współcześnie gromadą Tetrapoda.

  Ssaki pojawiły się na przełomie triasu i jury. Do końca kredy były to małe tormy, prowadzące głównie nocny tryb życia. Z początkiem kenozoiku ssaki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /6 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada gady

   

  Obok płazów w szerokim ujęciu (temnospon-dylowych), w karbonie występują także tarczo-głowe z wąskimi, wysklepionymi czaszkami. Różnią się one także od temnospondylowych płazów budową kręgosłupa i pasa barkowego. Formy te są prymitywnymi przodkami gadów, które nie wywodzą się zatem z płazów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /6 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada płazy

   

  Płazy to najprymitywniejsze czworonogi charakteryzujące się szeroką, płaską czaszką i żyjącą w wodzie, oddychającą skrzelami larwą (kijanką). Najstarszymi przedstawicielami płazów są występujące w dewonie (facja old redu) Ichtyos-tegalia.

  Odznaczają się one długim tułowiem i ogonem oraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ryby kostnoszkieletowe

   

  Gromada ta obejmuje ryby w wąskim znaczeniu. Odznaczają się one skostniałym szkieletem wewnętrznym (niekiedy wtórnie chrzęst-nym), w skład którego wchodzą: kręgosłup, pas barkowy i miedniczny, oraz czaszka zbudowana z płytek kostnych. Podczas gdy u rekinów występowało od pięciu do siedmiu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /7 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ryby chrzęstnoszkieletowe

   

  Poza drobnymi grupami ryby chrzęstnoszkieletowe obejmują zrosłoglowe czyli chimery (Hoiocephaii) oraz spodouste czyli rekiny i płaszczki (Elasmobranchii). Pojawiają się one jako formy potomne ryb pancernych, w środkowym dewonie i trwają, przy wzrastającej różnorodności, aż do dziś.

  Cechy ich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /6 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ryby pancerne

   

  Ryby pancerne mają pancerz składający się z części głowowej i tułowiowej połączonych ze sobą stawowo. Występuje u nich pierwotny aparat szczękowy i parzyste kończyny lub struktury analogiczne. Może występować skostnienie trzonów kręgów. Budowa mózgo-czaszki podobna jak u rekinów. Są to formy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada bezżuchwowce albo bezszczękowce

   

  Znane od ordowiku bezżuchwowce nie są kręgowcami w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż struna grzbietowa (chorda dorsalis) nie jest u nich jeszcze zastąpiona kostnym kręgosłupem.

  Od wszystkich pozostałych kręgowców odróżniają się przede wszystkim okrągłym, bezszczękim otworem gębowym. Formy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada graptolity

   

  Graptolity pojawiły się w środkowym kambrze i szczególnie bujnie rozwinęły się w ordowiku i sylurze, Mają światowe rozprzestrzenienie i są bardzo ważnymi skamieniałościami przewodnimi. Ostatni przedstawiciele znani z górnego karbonu. Nazwę, która po grecku oznacza pisane kamienie, zawdzięczają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /4 580

  praca w formacie txt

Do góry