Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymień i opisz typy bodźców

   

  Bodźce – ze względu na ich modalność (jakość) i strukturę fizyczną dzielimy na:

  Bólowy – nie jest związany z istnieniem osobnych narządów.

  Dotykowy – każda czynność mechaniczna, która wprowadza zmiany w ukształtowaniu powierzchni skóry. Oddziałuje się na receptory skórne (ciała...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki (z podziałem na cechy wrodzone i nabyte) tworzą obraz psychologiczny człowieka?

   

  Czynniki psychologiczne składają się na obraz psychiczny człowieka. Wiążą się z takimi elementami jego psychiki jak:

  Cechy wrodzone – temperament i inteligencja;

  Cechy nabyte w rozwoju ontogenetycznym – charakter, osobowość, motywacja działania, system wartości.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz percepcję

   

  Jest podstawą orientacji człowieka w otoczeniu. U człowieka ma charakter świadomy.

  Psychologowie wyróżniają dwa poziomy:

  Świadomość ekstraspekcyjna – obraz świata;

  Świadomość introspekcyjna – obraz siebie.

  Celem psychologii jest więc optymalizacja stosunków człowieka ze światem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest bodziec? Opisz go

   

  Bodźce – docierające do organizmu poprzez narządy zmysłów i wywołujące w nich określone zmiany; Najprostszymi formami procesów poznawczych są wrażenia i spostrzeżenia.

  Bodziec – podstawowy materialny nośnik informacji. Pojęcie to jest trudne do zdefiniowania i określane jest albo poprzez zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są predyspozycje zawodowe typów porannych i wieczornych człowieka?

   

  Typ poranny – („skowronek”) – budzi się wcześnie, rano jest wypoczęty i rześki, najlepiej czuje się przed i około południa. Wieczorem jest zmęczony i wcześnie kładzie się spać.

  Typ wieczorny – („sowa”) – rano czuje się zmęczony, w związku z tym nie lubi wcześnie wstawać. W miarę upływu dnia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są synchronizatory („wyznaczniki czasu”)

   

  Synchronizatory – („wyznaczniki czasu”) – istotne dla przebiegu biorytmów czynniki biofizyczne, takie jak np. czynniki fotoekologiczne, termoekologiczne itp. Owe synchronizatory mają na celu doprowadzenie dwóch lub więcej zjawisk do zgodności cyklów.

  Rytm okołodobowy nie jest tylko regulowany światłem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Konstytucjonalizm?

   

  Przykładami tego nurtu są typologie Kretschmara i Scheldona.

  Niemiecki psychiatra Kretschmer powiązał typ budowy ciała ze skłonnością do chorób psychicznych.

  Wyodrębnił także 3 temperamenty:

  Schizotymik (leptosomatyk – wysoki i chudy, zamknięty w sobie, mało towarzyski);

  Cyklotymik...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz chronotyp człowieka

   

  Chronotyp – rytmicznie funkcjonująca struktura biologiczna dynamicznie synchronizowana przez czynniki fotoekologiczne i czynniki społeczne, cywilizacyjne (tzn. synchronizatory pierwszo- i drugorzedowe) (Terelak, 1995)

  Chronotyp obserwowany na tle populacji jest pojęciem ciągłym, wyrażonym na kontinuum...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Frenologia?

   

  Została zapoczątkowana przez niemieckiego lekarza Franciszka Galla (1758-1828).

  Jej podstawą jest pogląd o ścisłym związku cech psychicznych człowieka z kształtem jego czaszki.

  Wszelkim wyniosłościom i wgłębieniom czaszki przypisywano różne cechy charakteru i osobowości oraz intelektu. Np...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ fizjognomii człowieka na jego zachowania organizacyjne?

   

  Wygląd zewnętrzny człowieka tylko częściowo zależy od niego.

  Gabaryty człowieka i jego charakterystyczne rysy zależą przede wszystkim od typu konstytucyjnego.

  Jego antropometryczne właściwości przesądzają często o możliwościach zawodowych człowieka.

  Istnieją poglądy na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt

Do góry