Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są cechy myślenia twórczego

   

  Opiera się o metody heurystyczne, które pozwalają dostrzegać nowe problemy, analizować je, wytwarzać nowe pomysły i skutecznie je sprawdzać. Jednakże same heurystyki nie gwarantują twórcy sukcesu.

  Psychologowie twierdzą, że w procesie myślenia twórczego częściej występuje zjawisko olśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pułap możliwości człowieka?

   

  Pułap możliwości – w pojęciu zdolności zawiera się zawsze określenie pewnej wartości granicznej, której jednostka nie przekroczy, nawet przy najbardziej intensywnym treningu i najkorzystniejszym układzie warunków zewnętrznych.

  Ów determinizm nie ma jednak większego znaczenia, gdyż nawet...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są problemy otwarte i zamknięte?

   

  Biorąc pod uwagę dane wyjściowe sytuacji problemowej możemy rozróżnić problemy otwarte i zamknięte.

  Problemy otwarte – poziom informacji jest bardzo niski tzn. człowiek nie posiada żadnych możliwych rozwiązań problemu. W pierwszej fazie formułuje się różne sposoby rozwiązania problemu a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz fazy rozwiązywania problemu

   

  1. Dostrzeganie problemu – uświadomienie sobie, że zasób aktualnie posiadanej wiedzenie wystarcza do osiągnięcia planowanych celów.

  2. Analiza sytuacji problemowej – polega na analizie rozbieżności między posiadanymi informacjami i pożądanym celem.

  3. Wytwarzanie pomysłów rozwiązania – związane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz czynności myślenia wraz z jej typami

   

  Myślenie – jest czynnością celową. W zależności od osiągniętego wyniku rozróżniamy dwa typy myślenia:

  Myślenie produktywne – polega na tworzeniu informacji zupełnie nowych dla człowieka, wzbogacając go o zupełnie nowe treści (np. wynalazek). Takie myślenie może być twórcze i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są operacje umysłowe i jakie są ich rodzaje?

   

  Informacje zawarte w wyobrażeniach, spostrzeżeniach i pojęciach są przez człowieka przetwarzane za pomocą tzw. Operacji umysłowych. Są nimi:

  Analiza – oznacza myślowe rozdzielenie elementów całości;

  Synteza – polega na myślowym scaleniu poszczególnych części składowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy pamięci według rodzajów zapamiętywanych bodźców oraz czasu przechowywania informacji

   

  Pamięć – jest właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu doświadczenia oraz wykorzystywaniu go w różnych sytuacjach.

  Funkcja pamięci nie ogranicza się tylko do percepcji zjawisk ze świata zewnętrznego, ale rozciąga się też na popędy i tendencje osobowości. Tak więc...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest spostrzeżenie? Opisz go

  Spostrzeżenia – procesy poznawcze polegające na odzwierciedleniu złożonych bodźców (przedmiotów, zjawisk) oddziałujących na narządy zmysłów.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychofizyka i mechanizm psychofizyczny?

   

  Psychofizyka – nauka zajmująca się już od XIX wieku badaniem obiektywnych relacji między światem psychicznymi i fizycznym.

  Mechanizm psychofizyczny:

  Bodziec => Receptor => Impuls nerwowy => Mózg

  Bodziec ma swój określony wymiar na kontinuum siły oddziaływania na receptor, który jest ograniczony dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wrażenie? Opisz go

   

  Wrażenia – proste procesy psychiczne (poznawcze), powstające pod wpływem działania elementarnych bodźców na receptory jednego rodzaju i polegające na odzwierciedleniu pojedynczych cech bodźca.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt

Do góry