Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Opisz proces motywacyjny

   

  Proces motywacyjny ma charakter dynamiczny i wiąże się z zaspokojeniem określonej potrzeby, mającej znaczenie emocjonalne („emocja ukierunkowana”) dla życia i rozwoju człowieka. Model procesu motywacyjnego obejmuje następujące cyklicznie powtarzające się sekwencje:

  Użyteczność celu – jest funkcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz model motywacji osiągnięć Atkinsona

   

  Według Modelu Motywacji Osiągnięć J. W. Atkinsona siła motywacji do podjęcia danego działania zależy od:

  Poznawczych oczekiwań, że dane działanie doprowadzi do określonych konsekwencji;

  Subiektywnej atrakcyjności tych konsekwencji dla jednostki.

  Atrakcyjność celu jest funkcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy ludzi upatrujących przyczyn w sobie

   

  Twierdzi się, że ludzie upatrujący przyczyn w sobie są sprawniejsi w działaniu – np. w procesie pracy. W porównaniu do osób o poczuciu kontroli zewnętrznej charakteryzuje ich:

  Większa wrażliwość na informacje oraz aktywne poszukiwanie informacji ułatwiających osiągnięcie celu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przedsiębiorczość w ujęciu psychologicznym?

   

  Przedsiębiorczość – zdolność jednostki do podejmowania inicjatyw, pomysłowości, zaradności i osiągania zamierzonych celów wykraczających poza działanie rutynowe. Istotna jest tu różnica między wizjonerem i menedżerem.

  Ten drugi bowiem musi być nie tylko wizjonerem, ale i pragmatykiem – czyli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz podstawowe znaczenia psychologiczne słowa wartość

   

  Według nich istnieją następujące podstawowe typy organizacji wartości:

  1.Prometejski – pozytywne wartościowanie uzależnione jest od aktywności w stosunku do otaczającego świata; przez wartościowanie rozumie się tu zachowanie zmierzające do przekształcenia, podporządkowania zewnętrznego świata...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz różnice między temperamentem a osobowością

   

  Różnice między temperamentem a osobowością:

  Temperament jest głównie produktem ewolucji, czyli ma podłoże biologiczne, zaś osobowość w większym stopniu kształtuje się na bazie czynników kulturowych.

  Temperament charakteryzuje wszystkie zwierzęta naczelne, zaś osobowość – tylko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj charakter

   

  Charakter – jest to ukształtowany przez kulturę, na bazie temperamentu, postulowany przez określony system wychowawczy, zestaw cech osobowości.Zarówno temperament jak i charakter mają komplementarny związek z osobowością.

  Według Stefana Szumana: charakter, jako część osobowości, która podlega...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz trzy podstawowe znaczenia psychologiczne słowa wartości

   

  W psychologii są trzy podstawowe znaczenia słowa wartość:

  1) Wartość przedmiotowa – jest cechą przysługującą przedmiotowi czyjejś postawy. Postawy dotyczą rzeczy, które mają dla nas pozytywną lub negatywną wartość. Nie jest bezpośrednio uzależnione od aktualnych potrzeb i celów jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz cechy osobowości wg. Zawadzkiego i Strelua

   

  Zawadzki i Strelau sformułowali opis struktury temperamentu za pomocą sześciu cech:

  1.Żwawość (ŻW) – tendencja do szybkiego reagowania, do utrzymywania wysokiego tempa aktywności i do łatwej zmiany z jednego zachowania (reakcji) w inne, odpowiednio do zmian w otoczeniu. Osoby, które posiadają w dużym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz regulacyjną teorię temperamentu (RTT)

   

  RTT – zakłada się w nim, że każde zachowanie, w którym przejawiają się parametry energetyczne i czasowe jest wynikiem interakcji wszystkich mechanizmów fizjologicznych i biochemicznych uczestniczących w regulacji aspektów czasowych i poziomu aktywności.

  Temperament uwarunkowany jest specyficzną dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt

Do góry