Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymień i opisz teorie określające zdolności kierownicze

   

  Teorie określające zdolności kierownicze – przyjęto w nich założenie, że nie każdy menedżer musi być przedsiębiorczy i niektórzy menedżerowie powinni być przedsiębiorczy.

  1.Teorie cech – zakładają, że istnieje określona struktura cech osobowości, społecznych, fizycznych i intelektualnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz techniki wywierania wpływu na ludzi

   

  Ingracjacja – czyli manipulacja innymi ludźmi za pomocą zwiększenia swojej atrakcyjności, np. podnoszenie wartości partnera poprzez przekazywanie mu pochlebnych o nim informacji, tak by zwiększyć jego dobre mniemanie o sobie, a tym samym wzbudzić sympatię do siebie jako nadawcy, w nadziei uzyskania w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy autorytetu

   

  Autorytet administracyjny – jest związany z formalnym kryterium zajmowania najwyższego miejsca w strukturze grupy zawodowej;

  Autorytet profesjonalny – jest związany raczej z postrzeganą przez innych pozycją w grupie, określoną na podstawie kryterium wiedzy i doświadczenia zawodowego;

  Autorytet...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest lista cech występujących u kierowników skutecznie stosujących władzę wg. Kottera

   

  Lista cech występujących u kierowników skutecznie stosujących władzę według Johna Kottera:

  - Wrażliwość na źródło swojej władzy i troska o to, by ich działania były zgodne z oczekiwaniami innych;

  - Skuteczność;

  - Wiedza fachowa pozwalająca sprawnie działać w różnych sytuacjach i w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię sytuacyjną

   

  Teoria sytuacyjna Paula Herseya i Kena Blancharda (1982)

  Badała zjawisko przypadkowości w preferowaniu określonych stylów kierowania, których efektywność w danej sytuacji trudna jest wcześniej do przewidzenia.

  W efekcie stwierdzono, że:

  Preferowanie koncentracji na zadaniu bądź na ludziach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz warunkowy model kierowania Fiedlera

   

  Warunkowy Model Kierowania F. Fiedlera (1979)

  Zakłada, że skuteczność działań kierowników nie jest warunkowana tylko przez cechy indywidualne, ani struktury osobowości, czy też cechy sytuacji zewnętrznej, ale stanowi ona wynik współdziałania wszystkich tych czynników. Dla efektywnego działania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz zależność między władzą formalną i nieformalną

   

  Rozbieżności między władzą formalna i nieformalną i jej skutki:

  Silna pozycja lidera formalnego i nieformalnego – prowadzi do otwartego konfliktu na tle rozbieżności interesów grupowych (np. kierownik – przywódca związków zawodowych);

  Przewaga lidera formalnego nad nieformalnym – prowadzi do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz demokratyczny styl kierowania

   

  Demokratyczny – zakłada, że najważniejsza jest grupa jako całość. Lider demokratyczny liczy się z sugestiami cżłonków grupy, zwłaszcza na etapie doboru najlepszych środków do realizacji celów grupowych. Lider wprawdzie przedstawia alternatywne cele i środki ich realizacji, ale decyzje pozostawia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz liberalny styl kierowania

   

  Liberalny – zakłada, że najważniejsi są zwolennicy lidera. Charakteryzuje się zupełną biernością lidera w stosunku do poczynań grupy, a więc jest zaprzeczeniem kierowania. Poza komentowaniem zachowań swoich podwładnych, lider liberalny nie korzysta ani z nagród ani z kar. Styl ten jest uważany za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz autokratyczny styl kierowania

   

  Autokratyczny – zakłada, że najważniejszy w strukturze grupy jest lider. Stan ten wiąże się często z określonymi cechami osobowości lidera grupy (tzw. Lider autorytarny). Taki kierownik na ogół sam podejmuje decyzję za grupę jako całość i poszczególnych jej członków.

  Z badań wynika, że w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt

Do góry