Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mechanizm obrony - sposoby rozwiązywania konfliktów

   

  Mechanizm samoobrony stanowi metodę radzenia sobie z konfliktami. Obrona ta obywa się poza ich świadomością. Mechanizmy te obniżają poziom lęku, który powstaje w sytuacji konfliktowej, chronią poczucie godności, pozwalają utrzymać wysoką samoocenę, ułatwiają znalezienie swojego miejsca w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Ja” przyszłe, przeszłe, teraźniejsze

   

  Obraz własnej osoby:

  Ja przyszłe (11-12 r. ż.) ja teraźniejsze (7-8 r.ż.) ja przeszłe (9-10 r.ż.)

  Jako pierwsze powstaje „ja” teraźniejsze, później „ja” przeszłe, na końcu „ja” przyszłe. Człowiek jest więźniem przeszłości, to co działo się kiedyś może mieć whhhpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój osobowości wg. Freuda – plusy i minusy

   

  W osobowości rozwija się najpierw wiedza o świecie, pierwsze informacje o charakterze emocjonalnym zapisywane są w układzie nerwowym jeszcze w okresie płodowym. Przy porodzie wszystkie informacje z życia płodowego zepchnięte zostają do podświadomości dziecka.

  Etapy kształtowania się wiedzy (od...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z czego według Freuda składa się osobowość?

   

  Z. Freud – lekarz psychiatra zajmował się szczegółową analizą osobowości, stosował metodę hipnozy i stwierdził, że przyczyny zachowań tkwią w człowieku (jego osobowości) a nie w bodźcach, w głębi ludzkiej duszy a nie psychiki. Tę nową dziedzinę nazwał psychologią głębi. Stosował...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od jakiego słowa wywodzi się „psychologia”?

   

  Jest nauką o zachowaniu człowieka (psychicznym i zewnętrznym), zajmuje się wpływem sytuacji społecznych na jednostkę, tym co porusza ludzi, jak zachowuje się ich psychika i co różni ludzi od innych stworzeń. Psychologowie odwołują się do starożytnych filozofów m.in. Platona, który głosił, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest typologia perswazji Millera

   

  Typologia perswazji – wg G. Millera przy zastosowaniu dwóch kryteriów podziału: koncentracja na nadawcy vs na odbiorcy i orientacja na nagradzanie vs karanie:

  a)W przedziale orientacja na nadawcy vs orientacja na nagradzanie:

  obietnica osobista (np. „Jeśli posłuchasz ja cię...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw model przebiegu procesu komunikacji interpersonalnej

   

  Proces komunikacji – to proces przebiegający między nadawcą i odbiorcą.

  - Polega na transformacji i zrozumieniu treści komunikatu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz kategorie przekazów przy uwzględnieniu kryteriów siły komunikatu oraz relacji między nadawcą a odbiorcą

   

  Kategorie przekazów przy uwzględnieniu kryteriów siły komunikatu oraz relacji między nadawcą i odbiorcą:

  a)Przy dużej sile i niskim ustosunkowaniu: agresja (podkreślenie własnego „Ja”, wrogość, dezaprobata, dominacja nadawcy);

  b)Przy średniej sile i niskim ustosunkowaniu: niezgoda (podkreślenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz siedem strategii sprawowania władzy wg. Robbinsa

   

  1.Racja – polegająca na koncentrowaniu się głównie na faktach i danych w sposób logiczny prezentujących zamysł;

  2.Życzliwość – wykorzystywanie pochlebstw, odwoływanie się do dobrej woli, uniżoność, przyjaźń w celu uzyskania akceptacji dla swoich zamysłów;

  3.Koalicja – szukanie wsparcia u innych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz władzę i zwierzchnictwo

   

  Władza – zdolność wpływania osoby A na zachowanie osoby B w ten sposób, że osoba B nie może się zachować inaczej niż chce tego osoba A.

  -Podstawowym warunkiem władzy jest zależność jednej osoby od drugiej.

  -Władza jest związana z udostępnieniem środków kierownikowi do osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt

Do góry