Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedstawiciele psychologii humanistycznej (Kozielski)

   

  Twórcy i główni teoretycy psychologii humanistycznej: A.Masłow, A.Sutich, C.Rogers, R.May, V.Frankl, S.Jourard, T.Szasz sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczeń jednostki i jej motywacji.

  Według nich siłą napędową działania człowieka jest jego dążenie do samorealizacji i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja humanistyczna

   

  To nowy, dopiero kształtujący się kierunek badań, zwany psychologią humanistyczną. Jego twórcy Masłow czy Rogers sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczenia jednostki i jej motywacji. Wg nich siłą napędową działania człowieka jest jego dążenie do samorealizacji i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portret kliniczny człowieka (Kozielecki)

   

  Portret quasi - kliniczny występuje w koncepcji psychodynamicznej. Człowiek jest istotą niedoskonałą i słabą, posiada działające w sobie ogromne siły wewnętrzne, których w zasadzie nie kontroluje. Powstają konflikty motywacyjne, ale człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Wywołuje to lęk, z którym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność psychiczna na sytuacje trudne

   

  Odporność psychiczna to zespół cech lub właściwości osobowości jednostki zapewniająca jej sprawne funkcjonowanie mimo działającego stresora lub stresorów.  

  W skład zespołu cech osobowościowych wchodzi: wysoka pozytywna i adekwatna samoocena, pozytywny obraz własnej osobowości, ukształtowane u...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja trudna - rodzaje sytuacji trudnych

   

  Sytuacja trudna to taki układ zadań, warunków i możliwości działającej jednostki, gdzie naruszona została równowaga pomiędzy tymi elementami. Wywołuje to wzrost napięcia emocjonalnego prowadzącego do dezorganizacji zachowania jednostki. Gdzie brak równowagi pomiędzy elementami powstają negatywne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ sytuacji społecznych na procesy motywacyjne

   

  Motyw – czynnik wewnętrzny, który dynamizuje i ukierunkowuje nasze zachowania (zamiar, chęć, pobudka). Zachowania kierowane kilkoma motywami – wówczas mówimy o procesie motywacyjnym. Źródłem ludzkiej motywacji są potrzeby (biologiczne, społeczne, psychologiczne).

  Wg Zajonca prawidłowością jest, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacje społeczne i ich wpływ na wykonywanie zadań

   

  To sytuacja, w której występują inni ludzie, zachowując się inaczej niż w sytuacjach niespołecznych. Wpływ ten dotyczy procesów poznawczych:

  - spostrzegania - w sytuacjach społecznych człowiek ma tendencję spostrzegania zjawisk tak jak widzą to inni, człowiek przestaje dowierzać własnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolegliwości izolacji więziennej

   

  Izolacja więzienna różnie wpływa na ludzi, u wielu występują głębokie zaburzenia osobowościowe. Są dwie teorie: 1) do zakładów nie trafiają ludzie normalni, warunki więzienne pogłębiają ich zaburzenia i 2) że złe warunki więzienne, są tak nienormalne, że prowadzą do zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich znasz frajerów

   

  To zjawisko występujące w więzieniu, zjawisko „drugiego życia” – jego elementem jest kodeks zachowań więziennych: zjawisko hierarchii więziennej (nieformalna struktura grupy) i zjawisko grypsery (swoistego języka i tatuaży – podkultura więzienna). Przejawia się to podziałem na „my” i „oni” oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest potrzeba afiliacji i kto ją posiada

   

  Jedną z potrzeb psychicznych jest potrzeba afiliacji - jest dążenie jednostki do przebywania z innymi ludźmi w sytuacjach lękotwórczych. U osoby, która przeżywa stany lękowe w obecności innych ludzi – stany te łagodnieją, obecność innych zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa.

  Ludzie różnią się pod...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry