Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój moralny według Kohlberga i Piageta

  J. Piaget: na podstawie obserwacji zachowania własnych dzieci dookreślił etapy zachowania moralnego:

  1. Anomia moralna – nie ma odpowiedzialności, mniej więcej do drugiego roku życia.

  2. Heteronomia moralna - zachowanie moralne ze względu na autorytet (matki, albo ojca). Sumienie dziecka jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju intelektualnego według Piageta

   

  I. Okres od 0 do 2 lat

  II. Okres i od 2 do 12 lat – Przygotowanie i organizowanie operacji konkretnych w klasach, stosunkach i liczbach. Dzieli sie on na dwa podokresy:

  1) przedoperacyjny od 2 do 7 lat

  Okres przejściowy, który kończy sie pojawieniem myślenia operacyjnego. Wraz z rozwojem mowy dziecko staje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy ludzi XX wieku wobec zjawiska śmierci

   

  Postawy wobec śmierci – niechęć przed akceptacją, przyczyny:

  Procesy urbanizacji: zmniejszenie szans na obserwację i przeżywanie śmierci.

  Zmiana wartości otaczających starość: akcentowanie wartości związanych z siłą młodości.

  Procesy sekularyzacji: zmniejszenie roli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju człowieka według E. H. Eriksona

   

  1. Zaufanie – brak zaufania (I rok życia)

  2. Autonomia – wstyd i zwątpienie ( II i III rok życia)

  3. Inicjatywa – poczucie winy (IV IV rok życia)

  4. Przedsiębiorczość – poczucie niższości (VI – XI rok życia)

  5. Tożsamość – rozproszenie ról (dorastanie 12-18 lat)

  6. Intymność – samotność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkład E. Kuebler - Ross do tanatopsychologii

   

  Dr. Elisabeth Kübler-Ross (ur. 8 lipca 1926 - zm. 24 sierpnia 2004) - amerykańska lekarka, pochodzenia szwajcarskiego, która znana jest ze swojej przełomowej książki Rozmowy o śmierci i umieraniu (On Death and Dying), w której przedstawiła psychologiczną teorię reakcji na śmierć bliskiej osoby. Pięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne problemy tanatologii

   

  Tanatopsychologia – nowa gałąź wiedzy psychologicznej, nauka o psychologicznych aspektach umierania i śmierci człowieka, problematyka lęku przed śmiercią.

  Problemy z definicją śmierci.

  Sytuacje śmierci.

  Warunki uznania śmierci w wymiarze medycznym.

  Postawy wobec...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biologiczne, medyczne i psychospołeczne problemy starości

   

  Zmiany biologiczne i medyczne:

  Utrata zdolności do podziału komórek.

  Postępujący ubytek wody w ustroju.

  Miażdżyca.

  Skrajne niedołęstwo.

  Bóle reumatyczne, bóle i zawroty głowy, zaparcia, bezsenność, duszność wysiłkowa, trudności w chodzeniu, osłabienie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka okresu dorosłości – życie rodzinne i zawodowe

   

  Rodzina – etapy:

  Narzeczeństwo.

  Młode małżeństwo.

  Postawa rodzicielska.

  Partnerstwo rodzinne.

  Puste gniazdo.

  Rozwój relacji partnerskiej:

  Zauroczenie innością.

  Namiętność.

  Intymność.

  Zaangażowanie.

  Stadia cyklu życia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży (kryteria)

   

  Izolacja od społeczeństwa: ucieczka do komputera, trudność w nawiązywaniu kontaktów.

  Agresja i zachowanie antyspołeczne: konieczność spożytkowania nadmiaru adrenaliny.

  Konformizm: reakcje zgodne z oczekiwania innych ale sprzeczne z samym sobą.

  Narcyzm – obawa przed opinią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy i zadania rozwojowe w okresie dorosłości

   

  Czas współwystępowanie regresu i rozwoju.

  Wybór małżonka, założenie rodziny.

  Wychowanie dzieci.

  Praca zawodowa.

  Kierowanie domem.

  Poszukiwanie autorytetów.

  Działalność społeczna, przynależność do grupy.

  Realizacja osobowych potencjalności.

  Rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt

Do góry