Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Testy i pomiar w psychologii: ograniczenia w stosowaniu testów

   

  Ludzie myślą, że test psychologiczny jest jak centymetr krawiecki. Test wiadomości-100% informacji przekazuje; 75% wyrażona w pytaniach to jest to co każdy powinien umieć; a która odpowiedź jest prawdziwa kryterium jest znane. Co jest wtedy kiedy mierzymy inteligencje?

  Sprawność rozwiązywania pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i funkcje uwagi: uwaga selektywna, uwaga podzielona

   

  Jest to proces psychiczny decydujący o wybiórczości zachowania poprzez selekcjonowanie i blokowanie bodźców. Uwaga pozwala na utrzymywanie ukierunkowanej aktywności. Uwaga może być mimowolna i celowa. Posiada ona następujące cechy:

  Trwałość - utrzymywanie koncentracji na jednej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /5 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprezentacje poznawcze - wyobrażenia, pojęcia

   

  POJĘCIA : najsilniej interpretacyjną pracę mózgu widać na poziomie pojęć - pojęcia to efekt czystej interpretacyjnej pracy mózgu , pojęcia są abstrakcyjne , ludzie myślą abstrakcyjnie dla wygody.

  Pojęcie zawiera wszystkie cechy istotne , nie zawiera tego , co nieistotne . Pojęcia mogą być:

  1. o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczny odbiór bodźców – rola CUN

   

  I. Spostrzeganie:

  We wrażeniach odzwierciedlają się cechy zmysłowe obiektów działających na nasze receptory: barwa, kształt, twardość lub szorstkość. W spostrzeżeniach odzwierciedlamy te obiekty w świadomości jako całość: spostrzegamy kwadrat lub kulę, budynek formy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /9 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie jako interakcja o cechach czynności. Język a kultura. Reguły semiotyczne i semantyczne. Znaczenie a kontekst. Istota komunikacji codziennej

   

  Komunikacja międzyludzka to czynności zwiększające zakres wspólnej wiedzy. Komunikacja ludzka sprężenie zwrotne między nadawcą a odbiorcą. Pojawia się myśl idea (ideacja), ekspresja- jakoś trzeba to wyrazi. Dopóki nie powiem to nie wiem co pomyślałem. Inni ludzie potrzebni, nam są po to aby kim...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /4 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności jako przedmiot psychologii - elementy historii dyscypliny

   

  Psychologia wyrasta z filozofii. Stając się nauką empiryczną psychologia oddzieliła się od filozofii. Symboliczna data to założenie laboratorium eksperymentalnego w Lipsku przez W. Wundta.

  Zrozumienie psychologii współczesnej wymaga powrotu do jej wczesnych nurtów. Są to strukturalizm (E.Titchener) -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja podatków

  Charakterystyka procesu harmonizacji podatków pośrednich

  Harmonizacja podatków pośrednich to proces mający na celu koordynację polityki podatkowej, dotyczącej podatków pośrednich, państw członkowskich, oraz zbliżanie do siebie wysokości stawek tych podatków. Do podatków pośrednich zaliczamy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /3 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja podatków

  Charakterystyka procesu harmonizacji podatków pośrednich

  Harmonizacja podatków pośrednich to proces mający na celu koordynację polityki podatkowej, dotyczącej podatków pośrednich, państw członkowskich, oraz zbliżanie do siebie wysokości stawek tych podatków. Do podatków pośrednich zaliczamy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /3 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres przedawnienia

  Charakterystyka

  Okres przedawnienia to kategoria powiązana z upływem czasu. Występuje zarówno w prawie cywilnym, jak i karnym, finansowym, administracyjnym a także w innych gałęziach prawa materialnego. Podstawowy zapis dotyczący tego pojęcia w polskim prawie możemy odnaleźć w kodeksie cywilnym, w art...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój religijny. Charakterystyka etapów

   

  Religijność małego dziecka do trzech lat: jest okres, w którym dziecko podejmuje pierwsze kroki w modlitwie. W modlitwie bardzo często występuje element zabawy. W pierwszym roku życia dziecka nie występują przejawy jakiegokolwiek życia religijnego. Kiedy mija rok dziecko uczy się zginać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt

Do góry