Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podstawy wychowania

   

  Wychowanie – planowa i świadoma działalność ukierunkowana na kształcenie osobowości człowieka według określonego wzoru obcującego wartości: poznawcze, moralne, estetyczne i organizuję społeczną. Jest ono realizowane przez rodziców, instytucje oświatowe, środki masowego przekazu oraz samą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy psychologii społecznej - relacje interpersonalne i wpływ społeczny

   

  Psychologia społeczna - przedmiotem jej zainteresowania jest to co dzieje się między ludźmi, stara się wyjaśnić jak takie zachowania jak, myślenie, uczenie się, spostrzeganie, zmieniają się w warunkach społecznych. Psychologia społeczna jest psychologią eksperymentalną. Zajmuje się tym, z czym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybrane koncepcje człowieka i teorie osobowości

   

  Freud - podejście psychoanalityczne. Większość naszych zachowań motywacyjnych

  jest nieświadoma np.: poczucie bezpieczeństwa.

  Podejście behawiorystów - silniejsza motywacja jest wówczas gdy jest większa

  potrzeba do zaspokojenia.

  A. Maslow - podejście humanistyczne - potrzeby niedoboru np.: "jestem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /3 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja

   

  Motywacja - ludzie działają w jakimś celu, w motywacji przyczyną jest skutek. Co powoduje że dążę do celu ? - napięcie motywacyjne, wynik czynności musi być oceniony przez jednostkę jako wartościowy.

  Freud - podejście psychoanalityczne. Większość naszych zachowań motywacyjnych jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /3 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emocje

   

  Emocje - (def.) jest to ustosunkowanie się do świata. Mechanizm ich powstał na drodze ewolucji.

  Emocje - proces psychologiczny, świat bez emocji nie istnieje, zdolność rozróżniania czy to jest dobre, czy złe, ważne, czy nieważne (wiedza - tak, nie). Emocje są pierwotne, myśli są wtórne. Najpierw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inteligencja - pojęcie, sposoby pomiaru, ograniczenia

   

  Dla ludzi inteligencja to:

  Jest to sprawność procesów poznawczych przejawiająca się przede wszystkim zdolnością sprawnego przeprowadzania operacji myślowych oraz umiejętnością wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Intelekt uwarunkowany jest czynnikami wrodzonymi, do których należą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /4 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie poznawcze. Style poznawcze

   

  Strategie poznawcze - to zachowania wewnętrzne oraz zewnętrzne umożliwiające magazynowanie oraz wydobywanie informacji z pamięci. Zachowanie wewnętrzne = myśli.Strategie te dzielimy na dwie grupy:

  organizowanie - znajdowanie relacji między jednostkami wiedzy

  precyzowanie - (elaboracja) -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania nad warunkowaniem klasycznym i instrumentalnym

   

  Warunkowanie klasyczne to zdobywania wiedzy o otoczeniu - każde prawidłowe rozpoznanie dźwięku było nagradzane - zaś nieprawidłowe - karane brakiem wzmocnienia; karanie za błędne rozpoznanie, powodowało szybrze uczenie - kara przyspiesza uczenieBadaniami nad warunkowanie instrumentalnym zajmowali się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy uczenia się - warunkowanie, nabywanie i tworzenie wiedzy

   

  Proces uczenia się jest w psychologii rozpatrywany w różny sposób. Jedni autorzy ujmują go bardzo szeroko i każde doświadczenie zdobywane przez jednostkę uważają za uczenie się niezależnie od tego, czy było zamierzone czy nie. Inni natomiast wyznaczają uczeniu się węższy zakres i nie włączają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /4 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - pamięć podręczna, długo- i krótkookresowa; skrypty i pamięć autobiograficzna

   

  Pamięć jest podróżą w czasie. Pamięć zbiorowa np. Niemcy. Pamięć to taki system,

  wcześniejsze zachowania, jednostki, zbiorowości.

  Pamięć zbiorowa - kultura, (co się w jakiś sytuacjach robi). Nośnikiem dla pamięci zbiorowej, dla kultury, jest pismo .

  Ktoś jest wzrokowcem lub słuchowcem. Cechy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /7 269

  praca w formacie txt

Do góry