Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W BUDOWIE CIAŁA PLECHOWCÓW I TKANKOWCÓW

   

  Obecność lub brak takich organów jak korzeń, łodyga, liście jest podstawową zasady podziału organizmów na 2 grupy plechowców (glony, porosty), które nie mają tych organów, oraz organowce (tkankowce).

  W dominującej części plechowce przystosowały się do życia w wodzie. Woda zapewnia im...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA TELOMOWA FILOGENEZY CIAŁA OSIOWCÓW

   

  Żyjące dziś na Ziemi rośliny o wysokim zróżnicowaniu budowy nazywane są roślinami osiowymi lub telomowymi, to w większości rośliny lądowe, których powstanie wiąże się z przejściem ich przodków ze środowiska wodnego na ląd.

  Występują wprawdzie formy wodne, lecz jest to raczej wtórne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE SYMPLASTU I APOPLASTU W OPISIE UKŁADU TKANKOWEGO ROŚLIN

   

  System połączonych plazmodezmami protoplastów to symplast, natomiast reszta składników ciała roślinnego (ściany komórkowe, wnętrze martwych komórek i przestwory komórkowe) to apoplast.

  Znaczenie symplastu ze względu na szereg procesów zachodzących w nim jest ogromne dla całego układu tkankowego ale i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA I OGÓLNE KIERUNKI ROZWOJU CIAŁA PLECHOWCÓW

   

  Słabo zróżnicowane wielokomórkowe ciało prokariontów, glonów i grzybów pozostało nazwane plechą. Mimo znacznych różnic między różnego typu plechami, cechuje je budowa prymitywna, gdyż nawet u najlepiej zorganizowanych plech tkankowych brak jest wysoko wyspecjalizowanych organów w postaci łodygi, liści...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA POLARNOŚCI UKŁADU CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA W EWOLUCJI ROŚLIN

   

  Obserwując grupę osobników z łatwością dostrzeżemy, że nie ma w śród nich dwóch zupełnie jednakowych. Ta wielka różnorodność organizmów żywych nazwana została zmiennością. Rozpatrując zmienność poszczególnych cech zauważyć dwa zasadnicze typy: nieciągłą i ciągłą.

  Istotny z punktu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHICZNOŚĆ

   

  Porównując różne gatunki zauważamy, że łączą się one w grupy obejmujące gatunki bardziej podobne i różniące się swoistymi kompleksami cech od innych, podobnych grup. Innymi słowy, gatunki łączą się w pewne jednostki wyższego rzędu, zwane rodzajami. Rodzaje grupują się w podobny sposób tylko...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA SPECJALIZACJI FUNKCJONALNEJ W EWOLUCJI CIAŁA ROŚLIN

   

  Ewolucja jest procesem ciągłym, polegającym na nieustannym przystosowaniu się populacji organizmów do zmieniających się warunków otoczenia. Dane paleontologiczne świadczą niezbicie o tym, że w czasie procesu ewolucji następowała stała komplikacja budowy organizmów.

  Rośliny osiągają coraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZM REGULACJI TRANSKRYPCJI DNA U BAKTERII

   

  Transkrypcja jest procesem przepisywania informacji genetycznej z DNA na RNA. Podstawą tego procesu jest reguła parowania się zasad azotowych , według której adeninie w nici DNA odpowiada uracyl w RNA, guaninie - cytozyna, cytozynie - guanina, cysteinie - adenina.

  Transkrypcji ulega tylko jedna nić...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA, CHARAKTER I FUNKCJE CHROMATYNY

   

  Chromatyna utworzona jest z DNA i białka, stanowiąc najważniejszy składnik jądra, w którym zawarta jest informacja genetyczna komórki. Chromatyna przypomina paciorki nawleczone na sznurek.

  Najwyższy stopień kondensacji chromatyny występuje w chromosomach pojawiających się podczas podziału jądra. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA I FUNKCJE PLAZMODEZM

   

  Plazmodezmy łączą protoplasty sąsiednich komórek poprzez delikatne pory w ścianach. Są to cieniutkie cytoplazmatyczne nici otoczone błoną, która stanowi przedłużenie plazmolemy. W środku plazmodezmy znajduje się kanalik będący przedłużeniem RE oraz nieco cytoplazmy podstawowej.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt

Do góry