Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SPONDYLOLIZA

  Nazwą „kręgozmyk” , określamy częściowe zsunięcie się ku przodowi .t.r7>onu kręgu wyżej położonego. Z uwagUn^i wzajemne zaczepianie się kręgów wyrostkami stawowymi jest to możliwe tylko przy nfgskostnieniu po obu stronach cieśni łuków kręgowych, czyli przy tzw. spondylolizie. Spondyloliza jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoporoza

  Jest to uogólnione lub miejscowe zaburzenie struktury kostnej, którego wymiernym klinicznie wyrazem staje się zmniejszona zawartość w kości składników mineralnych oraz zmniejszenie samej liczby be-leczek kostnych. Niektórzy autorzy stan ten nazywają zanikiem kostnym. Ubytek dotyczy także organicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA RIBBINGA

  Jest to ! uwarunkowane czynnikami dziedzicznymi zaburzenie kostnienia śródehrzęst-nego wielu nasad, ujawniające się pewien czas po urodzeniu, w Wieku dziecięcym lub już w wieku dojrzałym. Zaburzenie kostnienia prowadzi do zniekształcenia nasad.

  Obraz chorobowy kształtuje się w zależności od stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoporoza starcza

  Jest to jedna z najczęstszych chorób lu-[ dzi starszych, a szczególnie kobiet w 8—10 lat po naturalnej, a zwłaszcza sztucznej me-nopauzie. Cechuje j"ą ból pleców i krzyża, obniżenie Wzrostu — postępujące garbienie się pleców, poza tym uczucie znużenia i a-patii. Bliższy mechanizm tego zaburzenia nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA MOROUIO-BRAILSFORDA

  Dziedziczne zaburzenie kostnienia śrćd-chrzęstnego, dotyczące kręgosłupa i nasad kości.

  Zwykle już w wieku 1—2 lat dostrzega się skrócenie tułowia,|f zwłaszcza prawie zupełny brak szyi, garb piersiowy, uwypuklenie mostka, koślawość kolan, płaskostopie, odchylenie łokciowe rąk, ograniczenie ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEOMALACJA

  Jest to stan niedostatecznej mineralizacji tkanki kostnej, pod wielu względami zbliżony do osteoporozy.

  Za główną przyczynę osteomalacji uważa się niedobór witaminy D (brak w pokarmach masła, śmietany, tranu lub niedostateczna ekspozycja na działanie promieni słonecznych), warunkującej wchłanianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA GERTRUDY

  Jest to prawdopodobnie dziedziczne schorzenie, cechujące się zaburzeniami kostnie-S nia śródchrzęstnego, zmętnieniem rogówek, upośledzeniem rozwoju psychicznego, powiększeniem wątroby i śledziony, zmianami w sercu.

  U podstawy leży odkładanie się nieprawidłowego mukopolisacharydu w tkankach. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ PELLEGRINI-STIEDA

  Są to zwapnienia w tkankach miękkich po przyśrodkowej stronie stawu kolanowego. Przypuszcza się, że są to zwapnienia wię-zadeł, drobne odłamki kłykcia kości udowej, zwapnienie krwiaka nadokostnowego, zwapnienie kaletki maziowej, ścięgna m. vastus medialis.Większość dopatruje się wpływu urazu. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY STAWÓW W PRZEBIEGU CHORÓB I USZKODZEŃ UKŁADU NERWOWEGO

  Są to zazwyczaj bardzo znaczne zmiany destrukcyjno-wytwórcze stawów. Za przyczynę ich uważa się zaburzenia neurotro-ficżne i zniesienie czucia bólu w następstwie uszkodzenia włókien nerwowych. Na zdjęciu rtg widzimy znaczne zniekształcenie nasad wchodzących w skład stawu, nadwichnięcie lub zwichnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ TIETZEGO

  Jest to bolesne obrzmienie chrząstek _ górnych żeber, utrzymujące się tygodniami lub miesiącami, a nawet latami i przeważnie ustępujące bez śladu. Przyczyna jest nieznana; czasem podejrzewa się uraz klatki piersiowej lub uporczywy kaszel. Przy baj daniu stwierdza się zgrubienia i bolesność chrząstek;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry