Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JEDNOSTKI SYSTEMATYCZNE W FITOSOCJOLOGII I ICH WYRÓŻNIENIE

   

  Podstawową jednostką systematyczno-fitosocjologiczną jest zespół roślinny, czyli asocjacja roślinna.

  Jest to także zbiorowisko roślinne, które przedstawia pewną charakterystyczną kombinacje gatunków, odróżniają je w dostatecznej mierze po wszystkich innych w obrębie danego terytorium.

  Przeważnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY ZMIAN PULI GENOWEJ POPULACJI

   

  Pojedynczy osobnik diploidalny może mieć tylko dwa allele (jedna forma genu zajmująca dane miejsce w chromosomie) dla każdego z swoich genów. Jednakże populacja swobodnie krzyżujących się osobników dysponuje wszystkimi rodzajami alleli, jakie się tu pojawiają.

  Pula genowa populacji jest to suma...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE GATUNKU A RASY GEOGRAFICZNE I EKOTYPU

   

  Gatunek jest podstawową jednostką systematyczną, obejmującą wszystkie osobniki odznaczające się identyczną kombinacją cech. Osobniki tego samego gatunku mogą krzyżować się swobodnie w warunkach naturalnych przekazując potomstwu charakterystyczne cechy dziedziczne gatunek zajmuje

  określone miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA ROŚLINNA JAKO JEDNOSTKA BIOLOGICZNA

   

  Populacja jest to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujący tę samą niszę ekologiczną tj. przestrzeń, która zapewnia im niezbędne warunki życiowe, oraz funkcje jakie spełnia w ekosystemie.

  Charakterystycznymi właściwościami populacji są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY MUTAGENEZY I ICH ZNACZENIE DLA EWOLUCJI ROŚLIN

   

  Gen jest to odcinek podwójnego heliksu DNA z ścisłą sekwencją nukleotydu. W procesie replikacji DNA polimeraza DNA popełnia czasem błędy i włącza do łańcucha niewłaściwy nukleotyd. Każdy błąd w replikacji DNA może być przyczyną powstawania mutacji genu.

  Ponieważ częste powstawanie mutacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES „CROSSING OVER” I JEGO ZNACZENIE DLA EWOLUCJI ROŚLIN

   

  Sprzężony sposób dziedziczenia się genów jest wynikiem oddzielania się od siebie całych chromosomów homologicznych w mejozie i rozdzielenia ich następnie do gamet. Wzajemne wymiany odcinków chromosomów, która zachodzi przed ich rozdziałem w procesie profazy pierwszego podziału mejotycznego.

  W wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniki podaży usług turystycznych

  Charakterystyka

  Podaż turystyczna to ilość dóbr i usług turystycznych jaką jest się skłonnym oddać przy danym poziomie cen krajowych lub wartości pieniądza w stosunku do zagranicy ,podaż może być badana na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ale obejmuję zawsze te...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycofanie produktu

  Charakterystyka

  Wycofanie produktu przestarzałego, ( faza wycofania)- element cyklu życia produktu - Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Charakteryzuje się tym, że w jej trakcie następuje powolne zmniejszenie popytu na produkt lub nawet nagły i znaczny spadek obrotów. Efektem końcowym tego zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycofanie produktu

  Charakterystyka

  Wycofanie produktu przestarzałego, ( faza wycofania)- element cyklu życia produktu - Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Charakteryzuje się tym, że w jej trakcie następuje powolne zmniejszenie popytu na produkt lub nawet nagły i znaczny spadek obrotów. Efektem końcowym tego zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody rachunkowości zarządczej

  Charakterystyka

  Stanowią one rozszerzenie sytuacji finansowej|analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i narzędzia rachunkowości zarządczej, wraz z krótką charakterystyką przedstawiono w poniższej tabeli.

  Zakres ich stosowania obejmuje zarówno obszar bieżącej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /3 230

  praca w formacie txt

Do góry