Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZWIĄZEK STUKTURY FITOCENOZ ZE STOSUNKAMI WODNYMI ŚRODOWISKA

   

  Na właściwości siedliska, zarówno glebowe jak i klimatyczne, roślinność wywiera istotny wpływ, może przekształcać warunki w jakich bytuje.

  Zatem roślinność danego zespołu i jego siedlisko są ściśle ze sobą powiązane i mówią wzajemnie warunkujące się i wpływające na siebie części...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY ZMIENNOŚCI ROŚLINNOŚCI W EKOSYSTEMIE I KRAJOBRAZIE

   

  Każdy gatunek roślinny, wyjąwszy gatunki ginące, ma wrodzoną tendencję do rozmnażania się i zajmowania jak największej przestrzeni, ekspansji tej mogą położyć kres zewnętrznie warunki klimatyczne i glebowe, uniemożliwiające np.: przeważającej większości roślin osiedlanie się w terenach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA POTENCJALNEJ ROŚLINNOŚCI NATURALNEJ I DYNAMICZNEGO KRĘGU ROŚLINNEGO

   

  Krąg roślinności to najwyższa jednostka florystyczna systemu zbiorowisk. Obejmuje on całość zespołów roślinnych właściwych terytorialnym jednostkom geobotannicznym bardzo wysokiego rzędu.

  Jest niemal regułą, że roślinność danej jednostki geobotanicznej przenika tu i ówdzie poza jej granice...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH NA PODSTAWIE DYNAMIKI ICH ROZWOJU

   

  Podział zbiorowisk roślinnych ze względu na dynamikę ich rozwoju można wyróżnić kilka faz zaawansowania: inicjalną, optymalną, terminalną (schyłkową) szczególnym przypadkiem są fazy degeneracyjne i regeneracyjne.

  Należy przy tym rozgraniczyć trwałość poszczególnych płatów zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY GEOGRAFICZNEGO PODZIAŁU

   

  W aspekcie geograficznym w którym podstawowym źródłem zmienności są gradienty mikroklimu lub historycznie uwarunkowane różnice flory, można wyróżnić następujące jednostki:

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKTURA PRZESTRZENNO - CZASOWA ZESPOŁÓW ROŚLINNYCH

   

  W ciągu okresu wegetacyjnego zjawiska życiowe nie przebiegają równolegle u wszystkich gatunków roślin. W tej samej porze roku możemy znaleźć w badanym zbiorowisku jedne rośliny w postaci kiełków inne w postaci łodyg jeszcze nie ulistnionych, jeszcze inne w pełni rozwoju wegetatywnego, kwitnące czy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDLISKO, ŚRODOWISKO, BIOTOP, BIOCENOZA

   

  Siedlisko jest to przestrzeń zajęta przez dany zespół roślinny (czy zbiorowisko) wraz z całym układem warunków fizycznych i chemicznych (klimatycznych i glebowych), jakie w jej obrębie występują.

  Biocenoza zaś jest to zespół populacji zasiedlających pewne siedlisko. Między nimi zachodzą pewne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE FITOCENOZY I JEJ PODSTAWOWE FUNKCJE W EKOSYSTEMIE

   

  Fitocenoza to realnie istniejące konkretne zbiorowisko roślinne, będące częścią składową pewnego konkretnego ekosystemu (biogeocenozy) i w jego obrębie stanowi jednostkowe, niepowtarzalne zjawisko przyrodnicze.

  Roślinność składa się z fitocenoz jednak jej strukturę można określić jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY ANALITYCZNE ZBIOROWISK ROŚLINNYCH GRUP SOCJOLOGICZNYCH BRAUN - BLAMQUETA

   

  Te właściwości zbiorowisk roślinnych, które można zbadać nie wychodząc poza ramy jednego tylko płatu roślinności (fitocenozy) nazywamy ich cechami analitycznymi. Należą tutaj: budowa warstwowa, ilościowość, towarzyskość, żywotność i okresowość (stadia rozwoju).

  Wyróżniamy cztery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY WYZNACZANIA POWIERZCHNI BADAWCZEJ W FITOSOCJOLOGII

   

  Dany płat roślinności badamy wyróżniając w jego obrębie tzw. zdjęcie fitosocjologiczne. Jest to opis płatu (fitocenozy) wykonany w sposób zwięzły i przejrzysty wykonany według schematu.

  Podstawowym warunkiem dobrego zdjęcia jest jednolitość płatu i jego należyte odgraniczenie z wykluczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt

Do góry