Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Łąki kośne

   

  Przykładem ekstensywnie użytkowanych łąk kośnych są zbiorowiska bogate w byliny, jakie występują zwłaszcza w Europie Zachodniej znajdującej się pod wpływem bogatego w opady i łagodnego klimatu subatlantyckiego, na kwaśnym, ubogim podłożu.

  Te jednokośne łąki są szczególnie atrakcyjne z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Suche murawy i stepy

   

  W krajobrazach naturalnych Europy Środkowej występowanie suchych muraw było ograniczone jedynie do niewielkich powierzchni. Ich zasięg został powiększony przez człowieka i obecnie zasiedlają one, jako zbiorowiska zastępcze ciepłych i znoszących suszę lasów i zarośli, zwykle strome, płytkie, suche i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Murawy napiaskowe

   

  Murawy szczotlichowe są ubogimi gatunkowo zbiorowiskami pionierskimi, znoszącymi kwaśne podłoże i zasiedlającymi siedliska bezwapienne i ubogie w substancje organiczne o przepuszczalnych glebach.

  Występują one przeważnie na luźnych, ubogich wsustancje pokarmowe, suchych piaskach wydmowych Europy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Murawy bliźniczkowe

   

  Na ubogich, kwaśnych glebach na podłożu bezwapiennym wykształcają się również bardzo typowe ubogie pastwiska, tzw. psiary. Czynnikiem decydującym o ich powstaniu jest, podobnie jak w przypadku ubogich muraw nawapiennych, ekstensywny wypas.

  Pasące się stada były nieregularnie przepędzane przez tereny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Ubogie pastwiska nawapienne

   

  Na miejscu ciepłolubnych suchych lasów liściastych, na podłożu wapiennym powstały pod wpływem długotrwałego, ekstensywnego wypasu owiec antropogeniczne zbiorowiska zastępcze, tzw. ciepłolubne murawy nawapienne. Z powodu małej żyzności siedlisk uwarunkowanej skalistym podłożem i sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeżogłówka pojedyncza

   

  Wygląd: roślina przeważnie zakorzeniona w wodzie z pędem kwiatowym wzniesionym lub pływającym, 20-60 cm długości. Kłącze płożące się, z rozłogami.

  Liście tęgie z szerokimi pochwami liściowymi, u dołu trójkanciaste, u góry z grzbietem ciągnącym się do wierzchołka, do 50 cm długości, 3-6...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Powstawanie łąk i pastwisk

   

  Łąki i pastwiska są specyficznymi zbiorowiskami roślinnymi opanowanymi zwykle przez trawy, w których znajdują swe miejsce także inne gatunki trawopodobne, takie jak turzyce, sity, sitowia i oczerety, a oprócz tego także spora liczba gatunków ziołoroślowych i bylin. W krajobrazach naturalnych Europy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /4 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeżogłówka gałęzista

   

  Wygląd: roślina przeważnie zakorzeniająca się w wodzie, sztywno wzniesionych pędach kwiatowych 30-60 cm długości. Płożące się kłącze z rozłogami.

  Liście sztywne i tęgie, wzniesione, u nasady trójkanciaste, u góry na stronie spodniej z wystającym grzbietem, ciągnącym się aż do wierzchołka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałka Shuttlewortha

   

  Wygląd: roślina wodna lub przybrzeżna wysokości 1-1,5 m. Liście równowąskie, niebieskozielone, 5-10 szerokości, przewyższające kwiatostan, u nasady z otwartą skórzastą pochwą zaopatrzoną u góry w niewielkie uszka. Na przekroju poprzecznym u góry płaskie, u dołu wypukłe i wypełnione gąbkowatym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałka wąskolistna

   

  Wygląd: roślina wodna lub przybrzeżna wysokości 1-3 m. Liście równowąskie, niebieskozielone, nie błyszczące, 3-10 mm szerokości, często przewyższające kwiatostan.

  Kwiaty żeńskie twoizą wąską, brązowoczarną kolbę długości do 35 cm, nad nią, oddzielone odcinkiem pędu, znajdują się kwiaty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt

Do góry