Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pompa sodowo - potasowa - mechanizm działania

   

  Jest to enzym czerpiący energię z ATP, czyli ATP-aza Na/K. Przykład antyportu. Enzym ten w części wewnątrzkomórkowej posiada miejsce wiązania jonów sodowych, oraz miejsce, w którym następuje hydroliza ATP. Uzyskana energia pozwala na wyrzucenie jonów Na na zewnątrz komórki, czyli wytworzenie gradientu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka struktury i efektów pobudzenia receptorów jonotropowych

   

  Receptory jonotropowe są to kanały bramkowane przekaźnikiem. Kanał jonowy może być bramkowany na dwa sposoby: albo poprzez przekaźnik, albo przez potencjał. Każdy kanał jonowy jest przykładem transportu biernego, działa zgodnie z gradientem stężeń. Nie mamy w nim specyficznych białek, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki determinujące działanie hormonów i cytokin

   

  biosynteza hormonu

  zaburzenia uwalniania hormonu z komórki (hormon jest wyprodukowany ale nie jest prawidłowo uwalniany)

  białka transportujące – hormon/czynnik wzrostu działa tylko w stanie wolnym. Zmiany w zawartości białek transportujących hormony wpływają na efekty działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział receptorów dla hormonów i cytokin

  1. Podział ze względu na lokalizację:

  Receptory jądrowe.

  Receptory błonowe.

  - drugim przekaźnikiem jest cAMP;

  - drugim przekaźnikiem jest cGMP;

  - drugem przekaźnikiem jest jon Ca2+ lub (i) fosfatydyloinozytydy

  - przekaźnikiem jest kinaza lub kaskada kinaz

  2. Podział ze względu na efekt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Endo-, para-, i autokrynna droga przekazu informacji biologicznej

   

  Przekaz informacji w układzie endokrynnym dokonuje się na 3 głównych drogach:

  droga endokrynna – przekaz informacji dokonuje się za pośrednictwem układu krążenia. Musi istnieć komórka wyspecjalizowana, zwana komórką dokrewną, która albo tworzy gruczoł wydzielania wewnętrznego (gruczoł...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalnie i zdalnie sterowana regulacja metabolizmu – mechanizmy

   

  Regulacja lokalna dokonuje się za pośrednictwem dostępności poszczególnych metabolitów. Natomiast w momencie, kiedy kształtuje się organizm wielokomórkowy, poszczególne komórki w obrębie narządu i poszczególne narządy muszą się między sobą kontaktować, aby metabolizm zachodził w sposób regulowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flora i fauna terenów wilgotnych

   

  Na lądzie takie ściany komórkowe byłyby za ciężkie, w każdym razie dla mniejszych roślin, a także za mało elastyczne. Tam krzemionka może zostać wbudowana w ścianę komórki tylko jako dodatkowa podpora, jak to się dzieje na przykład u traw. Woda natomiast lepiej znosi ich ciężar. Okrzemki o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /35 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tereny wilgotne - Bakterie

   

  Bakterie odgrywają w gospodarce terenów podmokłych równie ważną rolę, jak w tworzeniu humusu w glebie: rozkładają martwe substancje organiczne, nie tylko rozdzielając je na nieorganiczne elementy składowe, które mogą zostać wykorzystane przez rośliny, lecz także budując z nich własne białko...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /5 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małe akweny metodą „zrób to sam"

   

  Jeszcze dziesięć lat temu sytuacja rodzimych żab, ropuch i traszek wyglądała znacznie gorzej niż dzisiaj. Ubywało terenów, na których mogły występować, ponieważ coraz więcej drobnych zbiorników wodnych, gdzie składały skrzek i rozwijały się w stadium larwalnym (kijanki), zamieniano na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /4 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorniki retencyjne i jeziora zaporowe

   

  Powszechne obwałowywanie wód płynących w XIX stuleciu spowodowało, że woda z opadów atmosferycznych coraz szybciej trafiała do rzek, co prowadziło do coraz większych powodzi. W marcu 1988 roku woda przerwała wał przeciwpowodziowy na Dunaju poniżej Ratyzbony, który przez dziesiątki lat skutecznie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /22 624

  praca w formacie txt

Do góry