Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fosfodiesterazy cyklicznych nukleotydów – występowanie, substraty, specyficzne inhibitory

   

  Są one białkami docelowymi dla białek G. U ssaków występują fosfodiesterazy klasy I, jest tu kilka ich typów które różnią się induktorem. Induktory mają różne substraty z którymi reagują.

  Najlepiej znanym inhibitorem fosfodiesteraz są metyloksantyny, są to pochodne purynowe występujące w takich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fosfoinozytydy błonowe. Struktura, biosynteza, rola w przekaźnictwie hormonalnym

   

  Fosfoinozytydy są fosfolipidami błonowymi. Mają jako podstawnik alkohol. Jeśli jest on uwięziony w strukturze fosfolipidów błony mówimy o fosfoinozytydach, a jeśli inozytol jest uwolniony ze struktury fosfolipidu są to inozytole. Okazuje się że jest to pula najbardziej aktywnych metabolicznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptor sprzężony z cyklazą guanylową - struktura, występowanie, funkcje, efekty pobudzenia

   

  Mamy dwa izoenzymy cyklazy guanylowej. Jeden jest sprzężony z błoną, a drugi jest to cytozolowa cyklaza guanylowa.

  Pobudzenie cyklazy guanylowej następuje poprzez receptory sprzężone z różnymi hormonami. Najbardziej znany to ANP – przedsionkowy czynnik natriuretyczny. W efekcie następuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptor sprzężony z cyklazą adenylową - struktura, funkcja, występowanie, efekty pobudzenia

   

  Cyklaza adenylowa uważana jest za podjednostkę katalityczną receptorów sprzężonych z cyklazą adenylową. To mogą być zarówno receptory dla hormonów jak i dla czynników wzrostu. Są to hormony, które działają na komórkę, nie wnikając do wnętrza, a więc są to hormony o budowie peptydowej.

  cAMP...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektory bezpośrednie i pośrednie receptorów metabotropowych

   

  Białko G jest swojego rodzaju adaptorem między receptorem metabotropowym a białkami docelowymi. Efektory białek G można podzielić na dwa rodzaje:

  efektory bezpośrednie – białko G działa bezpośrednio na efektor. Należą do nich kanały jonowe oraz translokazy (permeazy zajmujące się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone i nabyte defekty białek G

   

  W patologii człowieka znany jest szereg defektów białek G, które implikują zaburzenia nabyte i wrodzone.

  W zakresie schorzeń wrodzonych najlepiej poznana jest rzekoma niedoczynność przytarczyc. Najbardziej znane choroby nabyte to dwie infekcje bakteryjne, w których wykazano, że toksyny wydzielane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka struktury i efektów pobudzenia receptorów metabotropowych

   

  Receptor metabotropowy składa się z:

  części zewnątrzkomórkowej do której przyłącza się odpowiedni ligano

  części transbłonowej zbudowanej z 7 heliksów

  części wewnątrzkomórkowej która staje się akceptorem/receptorem dla białek adapterowych którymi dla tego typu receptora są białka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i funkcja białek G, mechanizm aktywacji

   

  Białko G jest trymerem zbudowanym z trzech różnych podjednostek: α – do niej przyłączony jest GDP, β, i γ. Charakteryzuje się aktywnością GTP-azową (ma zdolność do hydrolizy GTP).

  W warunkach spoczynkowych receptor nie wykazuje powinowactwa do białka G. W momencie, kiedy ligand połączy się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka kanałów wapniowych: VOC, ROC, SMOC

   

  Kanały VOC, ROC i SMOC są kanałami wapniowymi.

  kanał VOC – jest charakterystyczny dla mięśni, sterowany potencjałem

  kanał ROC – jest klasycznym receptorem jonotropowym, substancja pobudzająca przyłącza się do domeny zewnątrzkomórkowej kanału -> następuje otwarcie kanału -> napływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy transportu: uniport, symport, antyport

   

  uniport - swoisty transport przez błonę tylko jednego rodzaju cząsteczek, np. transport glukozy w drodze dyfuzji ułatwionej za pomocą białkowego przenośnika glukozy

  symport - rodzaj transportu aktywnego, podczas którego transportowana cząsteczka i jon (Na+ lub H+) przemieszczają się przez błonę w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry