Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie udarów tętniczych

  Jednym z największych osiągnięć kliniki udarów jest wprowadzenie do neurologii intensywnej opieki medycznej, która znacznie zmniejszyła śmiertelność w ostrym okresie. W okresie tym wysiłek lekarza jest skierowany przede wszystkim na zwalczanie obrzęku i wszystkich jego objawów i następstw.

  Dobrymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz mózgu

  Urazowe uszkodzenia mózgu są najczęściej następstwem bezpośredniego urazu czaszki, chociaż czasem mogą wystąpić również i w czasie urazU: Innych okolic ciała wskutek u-razu pośredniego (np. skok na wyprostowane nogi). Uszkodzenie mózgu mo| być następstwem urazu, któremu towarzyszy uszkodzenie części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwotok mózgowy

  1.    Ogólne postępowanie przeciwobrzękowe i pielęgnowanie zostały omówione powyżej; w wylewach są one szczególnie ważne ze względu na ciężki stan pacjentów.

  2.    Najważniejszą sprawą jest tu zatrzymanie krwawienia. Stosowane uprzednio w klinikach wstrzyknięcia koagulenu* nie mają — wg nowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokowanie i rozpoznanie udaru mózgu

  Rokowanie co do prSywrócenia czynności zależy od umiejscowienia i wielkości ogniska, wieku i stanu ogólnego chorego, stanu naczyń mózgowych, chorób towarzyszących. Na ogół poprawa następuje powoli, ale przy intensywnej rehabilitacji (patrz niżej: leczenie) można ją uzyskać prawie w każdym przypadku. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząśnienie mózgu

  Wstrząśnienie mózgu (commotio cerebri) polega na powstaniu przejściowych i najczęściej całkowicie odwracalnych zmian w strukturze i czynnościach tkanki mózgowej. W łagodniejszyeh przypadkach zmiany zachodzą głównie w korze mózgowej oraz nieznaczni W pniu mózgowym; •‘W cięższych zmiany dotyczą zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wylew podpajęczynówkowy

  Postępowanie zależne jest od tła udaru. W razie istnienia tętniaka lub naczyniaka najistotniejszą sprawą jest wybór metody postępowania — leczenia konserwatywnego lub zabiegowego.

  Leczenie zabiegowe wymaga oczywiście u-stalenia jak najdokładniejszego rozpoznania; w tym celu wykonuje śię angiografię. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły łuku tętnicy głównej

  W obrębie łuku tętnicy głównej zmiany miażdżycowe mają tendencje do umiejscawiania się w miejscach odejścia dużych tętnic. Zwężenie lub zamknięcie światła tętnic w miejscu ich odejścia od łuku aorty może być przyczyną pojawienia się objawów mózgowych z zakresu unaczynienia tętnic szyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakrzep mózgowy

  Krążenie mózgowe poprawia niskocząstecz-kowy dekstran podawany dożylnie w postaci 10% roztworu (500—1000 ml) — zmniejsza on lepkość krwi, poprawia krążenie włoś-niczkowe.

  Środki te należy stosować wraz z kontrolą ciśnienia; w razie spadku ciśnienia — odstawić je. Najsilniej rozszerzającym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /6 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenie rzekomoopuszkowe

  Termin ten oznacza zespół kliniczny, w którym występują niedowłady mięśni unerwianych przez nerwy wychodzące z opuszki rdzenia kręgowego, ale uszkodzenie dotyczy nie jąder opuszki, lecz połączeń korowo-ją-drowych. Bardzo rzadko jest to zespół izolowany, towarzyszą mu inne objawy miażdżycy naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnościowe zaburzenia krqżenia mózgowego

  „Przelotne udary”, które dawniej przypisywano skurczom naczyń mózgowych, wg nowszych danych klinicznych i doświadczalnych w dużym odsetku zależą raczej od chwilowego niedokrwienia tkanki mózgowej na obszarze zaopatrywanym przez zmienione (najczęściej miażdżycowe) naczynie. Częstą przyczyną tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt

Do góry