Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tworzenie sieci dostaw

  Charakterystyka

  Sieci dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, w których grupa niezależnych firm konkuruje i kooperuje ze sobą w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Nazwa sieć dostaw często jest zamiennie używana z określeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /6 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holizm

  Charakterystyka

  Filozoficzna koncepcja stawiana w opozycji do redukcjonizmu, według której świat stanowi hierarchiczną całość, tak samo jak wszelkie zjawiska w nim występujące. Podlegają one ściśle określonym prawidłowościom, których nie sposób wywnioskować na podstawie informacji o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt postulowany

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia kosztów potrzebnych do kontroli gospodarności. Rachunek kosztów powinien umożliwić oszczędne gospodarowanie polegające na uzyskaniu jak najniższych kosztów. W ramach rachunku kosztów mogą być zastosowane różne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /3 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt postulowany

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia kosztów potrzebnych do kontroli gospodarności. Rachunek kosztów powinien umożliwić oszczędne gospodarowanie polegające na uzyskaniu jak najniższych kosztów. W ramach rachunku kosztów mogą być zastosowane różne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /3 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Charakterystyka

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja odpowiedzialna za zarządzanie systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Jest to instytucja, która gwarantuje zwrot depozytów zgromadzonych w bankach krajowych w przypadku ogłoszenia ich upadłości.

  Środki pieniężne gromadzone w bankach w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja koordynacyjna logistyki

  Charakterystyka

  Istotnym warunkiem integracji działań przedsiębiorstwa w dążeniu do zaspokajania potrzeba, oczekiwanie|potrzeb nabywców oferowanych produktów jest koordynacja tych działań. Zgodnie z definicją koordynacji przedstawioną przez J. Zieleniewskiego termin ten oznacza "włączanie do działania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /3 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek chorobowy

  Charakterystyka

  Osoba ubezpieczona, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby, ma prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego. Zasiłek ten przysługuje niezależnie od długości trwania niezdolności, jednak niezdolność ta powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Powstanie takiej niezdolności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek chorobowy

  Charakterystyka

  Osoba ubezpieczona, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby, ma prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego. Zasiłek ten przysługuje niezależnie od długości trwania niezdolności, jednak niezdolność ta powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Powstanie takiej niezdolności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynkowa wartość dodana

  Charakterystyka

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynkowa wartość dodana

  Charakterystyka

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt

Do góry