Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MIRR

  Charakterystyka

  MIRR (ang. Modified Internal Rate of Return) - czyli zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, to dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, a także wskaźnik finansowy, wyznaczony w oparciu o tę metodę. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat depozytowy

  Charakterystyka

  Certyfikaty depozytowe - są to papiery wartościowe emitowane przez banki w celu pozyskania pieniądza. Certyfikat depozytowy jest dokumentem lub zapisem potwierdzającym przyjęcie środków przez bank. Takie zaświadczenie określa miejsce zdeponowania środków, nazwę banku oraz czas...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo jako wiązka kontraktów

  Podejście takie nawiązuje do teorii kosztów transakcyjnych R. Coase, a wśród prekursorów można wyróżnić A. Alchiana i H. Demsetza, którzy przedstawili swoją koncepcję min. w artykule pt. Production, Information Costs and Economic Organization [1]. Ujęcie przedsiębiorstwa jako zbiorowości kontraktów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /7 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy promocji i reklamy w internecie

  Charakterystyka

  Internet jest jednym z najważniejszych mediów. Pozwala firmom prowadzić promocję i reklamę przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, niemal w każdym miejscu na świecie.

  W zależności od strategii jej działania tj. pull i push możemy przeprowadzić poniżej przedstawiony podział jej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy promocji i reklamy w internecie

  Charakterystyka

  Internet jest jednym z najważniejszych mediów. Pozwala firmom prowadzić promocję i reklamę przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, niemal w każdym miejscu na świecie.

  W zależności od strategii jej działania tj. pull i push możemy przeprowadzić poniżej przedstawiony podział jej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt kupiecki

  Charakterystyka

  Kredyt kupiecki - Kredyty kupieckie dają możliwość zakupu niezbędnych produktów przy odroczeniu płatności na późniejszy termin , ustalony z dostawcą. Dla dostawców sprzedaż na kredyt jest jednym z instrumentów zwiększenia sprzedaży i zysku. Umożliwia on bowiem zjednanie klientów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elton Mayo

  Elton Mayo (1880-1949) - Socjolog amerykański; 1926-47 prof. Harvard University w Cambridge; jeden z twórców i głównych przedstawicieli socjologii przemysłu w Stanach Zjednoczonych, twórca teorii human relations; "The Human Problem of Industrial Civilization" (1933).

  Efekt Hawthorne. W 1927 r. profesor...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie Założeń Projektu

  Charakterystyka

  Projekt w Prince2 dzielony jest na kilka etapów stanowiących odrębna jednostkę. W każdej z nich wykorzystywane są 3 główne grupy elementów1, a mianowicie:

  1. Techniki

  2. Komponenty - wraz z technikami są wykorzystywane w poszczególnych procesach w celu efektywnego zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /4 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie sieci dostaw

  Charakterystyka

  Sieci dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, w których grupa niezależnych firm konkuruje i kooperuje ze sobą w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Nazwa sieć dostaw często jest zamiennie używana z określeniem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /6 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie sieci dostaw

  Charakterystyka

  Sieci dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, w których grupa niezależnych firm konkuruje i kooperuje ze sobą w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Nazwa sieć dostaw często jest zamiennie używana z określeniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /6 785

  praca w formacie txt

Do góry