Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Model HERMIN

  Charakterystyka

  HERMIN - jest to model ekonometryczny stworzony w 1982 roku przez Johna Bradley'a. Początkowo model ten był mniejszą wersją modelu HERMES, opracowanego w latach 80-tych przez Komisję Europejską dla regionów peryferyjnych. Jego podstawę stanowią konwencjonalne mechanizmy keynsowkie, ale...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hoshin kanri

  Zgłaszanie propozycji usprawnień jest w japońskich przedsiębiorstwach ukierunkowane poprzez przyjęcie celów dla każdego poziomu organizacji. Metoda opracowania i monitorowania celów nosi nazwę hoshin kanri i jest uważana za kręgosłup kaizen (T. Asada, J. C. Bailes, K. Suzuki 2000, s. 4). Instytut Jurana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje usług turystycznych

  Charakterystyka

  Według kryterium Światowej Organizacji Turystyki (WTO) wyróżniamy trzy główne rodzaje turystyki:

  turystykę krajową - podróże mieszkańców po własnym kraju turystykę przyjazdową- przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej turystykę wyjazdową- wyjazdy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia instytucjonalna

  Charakterystyka

  Powstała w USA myśl ekonomiczna, która za punkt odniesienia wyjaśnianiu procesów gospodarczych przyjmuje instytucję, jako wzór wykształcony przez społeczeństwo. Instytucja wg czołowego myśliciela T. Veblena, to "utarte zwyczajowo sposoby regulowania procesów życiowych społeczeństwa w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punktowy diagram korelacji

  Charakterystyka

  Punktowy diagram korelacji to jedno z narzędzi, które stosowane są w procesie doskonalenia jakości. Jest to graficzna ilustracja związku zachodzącego między dwoma zmiennymi. Diagram taki stosujemy, gdy chcemy zbadać zależność pomiędzy dwoma czynnikami, np. zbadać ich zależność...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja PFRON

  Charakterystyka

  Deklaracja PFRON - jest to dokument, który jest podstawą naliczenia w danej jednostce gospodarczej, odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozliczenie jednostki z tym Funduszem. Dokument ten jest sporządzany w ujęciu miesięcznym i zawiera on informacje na temat...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja PFRON

  Charakterystyka

  Deklaracja PFRON - jest to dokument, który jest podstawą naliczenia w danej jednostce gospodarczej, odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozliczenie jednostki z tym Funduszem. Dokument ten jest sporządzany w ujęciu miesięcznym i zawiera on informacje na temat...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henry Louis Le Chatelier

  Henry Louis Le Chatelier był jednym z pięciu głównych przedstawicieli nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

  Le Chatelier w 1881 roku opublikował regułę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /3 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak spekulacyjny

  Definicja

  Atak spekulacyjny - zjawisko charakterystyczne dla kryzysu walutowego. Jest to pojęcie używane na określenie transakcji przeprowadzanych przez fundusze arbitrażowe i dealing roomy dużych banków, koncentrujących się na uzyskaniu jak największego zysku. Osiągnięty zysk jest równy różnicy kursu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak spekulacyjny

  Definicja

  Atak spekulacyjny - zjawisko charakterystyczne dla kryzysu walutowego. Jest to pojęcie używane na określenie transakcji przeprowadzanych przez fundusze arbitrażowe i dealing roomy dużych banków, koncentrujących się na uzyskaniu jak największego zysku. Osiągnięty zysk jest równy różnicy kursu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt

Do góry