Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Państwo opiekuńcze

  Charakterystyka

  Państwo opiekuńcze - inaczej nazywane jest jako państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego. Jest to państwo gdzie na pierwszym miejscu stoi silny interwencjonizm oraz protekcjonizm własnej gospodarki, a rząd kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych. Ma zapewnić...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracy

  Charakterystyka

  Prawo pracy jest to jedna z gałęzi prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy podporządkowanej, która świadczona jest na rzecz drugiego podmiotu w sposób dobrowolny, osobiście i za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracy

  Charakterystyka

  Prawo pracy jest to jedna z gałęzi prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy podporządkowanej, która świadczona jest na rzecz drugiego podmiotu w sposób dobrowolny, osobiście i za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz

  Charakterystyka

  Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

  ( D...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz

  Charakterystyka

  Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

  ( D...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rozmieszczenia stanowisk pracy

  Charakterystyka

  Przestrzenne rozmieszczenie stanowisk roboczych następuje po rozplanowaniu położenia wydziałów. W związku z tym rozmieszczaniem nie ma żadnych ogólnych reguł odnoszących się do realizacji tego rodzaju zadań.

  Proces rozmieszczania stanowisk roboczych ma charakter prób i błędów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gra półsłówek

  <strong<small<font face="tahoma, arial"Instrukcja obsługi jest prosta: należy zamienić odpowiednie litery lub sylaby w zwrotach, aby wyszły zupełnie inne zwroty. Np. w zwrocie &quot;gra półsłówek&quot; można zamienić miejscami litery G i S, a uzyskamy... inny zwrot. Miłej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /19 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monetaryzm

  Charakterystyka

  Monetaryzm to jeden z głównych nutów współczesnej ekonomii, której teorię zawdzięczamy Miltonowi Friedmanowi i jego uczniom. Monetaryści sformułowali poglądy w zakresie polityki makroekonomicznej jako opozycyjne do nadmiernego przywiązania Keynesistów do polityki fiskalnej.

  Rola...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek trwały

  Charakterystyka

  Środek trwały jak również środki trwałe w budowie są zaliczane do rzeczowego majątku trwałego. Składniki majątku zaliczane do środków trwałych muszą spełniać określone warunki:

  Przewidywany okres ich użyteczności ekonomicznej musi być dłuższy niż jeden rok Muszą być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze stanów otoczenia

  Charakterystyka

  Scenariusze stanów otoczenia maja charakter jakościowy(bierze się pod uwagę wiedze autorów scenariusza określając siłę wpływu procesów występujących w otoczeniu na organizację i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tych zjawisk w przyszłości).

  Metoda stanów otoczenia uwzględnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 749

  praca w formacie txt

Do góry