Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria kosztów absolutnych

  Teoria kosztów absolutnych

  Teoria kosztów absolutnych sformułowana przez A. Smitha, traktowana jest zazwyczaj jako pierwsza stosunkowo dobrze rozwinięta teoria handlu międzynarodowego.

  Zgodnie z teorią kosztów absolutnych za podstawę dla rozwoju specjalizacji międzynarodowej i źródło osiąganych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt relacyjny

  Szczególny rodzaj transakcji (kontraktu) zaakcentowali w awojej pracy J. K. Master, G. Miles, D. D'Souza oraz J. P. Orr [1]. Wyróżnia się on ścisłymi powiązaniami pomiędzy odrębnymi jednostkami, które ograniczają wpływ rynku na warunki wymiany. Na podstawie zastosowanego przez autorów nazewnictwa w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Percentyl

  Charakterystyka

  Percentyl - jest jednym zbiorowość rodzajów kwantyli, czyli miar położenia. Jak sama nazwa wskazuje, mierzy on skupienie jednostek w znaczeniu procentowym, dzieląc zbiorowość na 100 równych części. Dzięki tej mierze można dla każdego numeru obserwacji uporządkowanej zbiorowości...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa intensywności celów

  Charakterystyka

  Kierownicy firmy po rozpoznaniu otoczenia, sformułowaniu misji, określeniu słabych i mocnych stron firmy stoją przed problemem określenia celów długookresowych firmy. Cele te wyrażają aspiracje i zamierzenia kierowników, które maja być wyrażone w pewnym horyzoncie czasowym. Poziom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /4 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna a projekty

  Charakterystyka

  Struktura organizacyjna firmy ma istotny wpływ na zdolność organizacji do zarządzania projektami. Omówimy tu trzy podstawowe rozwiązania: strukturę funkcjonalną, macierzową oraz projektową.

  Żaden z tych modeli nie występuje w praktyce w formie idealnie czystej. Zwykle firmy wybierają z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoocena organizacji

  Istota procesu samooceny organizacji

  Proces samooceny organizacji pozwala na dokładne określenie mocnych stron organizacji oraz obszarów wymagających poprawy. W efekcie procesu samooceny należy zidentyfikować obszary krytyczne (wymagające szczególnej uwagi), sformułować odpowiednie wnioski i w efekcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  System zarządzania strategicznego jest jednym z wielu podsystemów składających się na system zarządzania przedsiębiorstwem. Funkcjonuje on w ścisłym powiązaniu z podsystemami zarządzania finansami, personelem, produkcją, sprzedażą, marketingiem, i innymi.

  Diagnoza systemu

  Podejmując...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktuariusz

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 158 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, "aktuariuszem jest fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy." (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktuariusz

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 158 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, "aktuariuszem jest fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy." (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktuariusz

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 158 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, "aktuariuszem jest fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy." (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 709

  praca w formacie txt

Do góry