Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KRWOTOK DO RDZENIA

  Etiologia. Praktycznie wyłącznie urazowa, rzadko przerwanie zmienionego chorobowo naczynia rdzeniowego.

  Obraz kliniczny: nagły początek, przeważnie po urazie kręgosłupa. Nasilenie objawów zależy od umiejscowienia i rozmiarów wylewu. Przy obszernym wylewie objawy odpowiadają poprzecznemu przecięciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLINEUROPATIA

  Terminem tym określa się zespół uogólnionego uszkodzenia nerwów obwodowych prowadzącego do niedowładów, zaburzeń czucia i zniknięcia odruchów głębokich. Nazwa „zapalenie” jest przyjęta zwyczajowo, ale w większości przypadków nieuzasadniona.

  Etiologia. Rozróżniamy: 1) polineuropatie występujące w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /6 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMISTOŚĆ RDZENIA

  Jest to zespół charakteryzujący się zaburzeniami czucia bólu i temperatury, zanikiem mięśni, zaburzeniami troficznymi.

  Etiologia nie znana. Przypuszczalnie jest to zaburzenie rozwojowe w tworzeniu się szwu (raphe), zamykającego rynienkę nerwową. Choroba łączy się często z innymi wadami rozwojowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pląsawica zwykła

  Etiologia. Na ścisły związek z gorączką reumatyczną wskazuje pojawienie się plą-sawićy łącznie z innymi zespołami, jak zapalenie stawów, wsierdzia, osierdzia itp.

  Umiejscowienie zmian: w komórkach kory mózgu, zwojów podstawy, głównie łupi nie'.Ji jądrze ogoniastym i móżdżku.

  Występowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzęk mózgu

  Obrzęk mózgu (oedema cerebri) jest następstwem zaburzenia równowagi osmotycz-nej między płynami wewnątrztkankowymi a krwią w naczyniach. Po krótkotrwałym, niedokrwieniu mózgu w następstwie urazu następuje obniżenie pH tkanek i skłonność cjgę obrzęku. Klinicznie obrzęk mózgu charakteryzuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stłuczenie mózgu

  Stłuczenie mózgu (contusio cerebri) charakteryzuje się występowaniem licznych, drobnych wybroczyn krwawych w istocie szarej i białej mózgu. W stłuczeniu mózgu występuje tylko uszkodzenie drobnych na-j czyń krwionośnych w odróżnieniu od rozerwania mózgu (laceratio cerebri), w którym dochodzi również do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOŁY POZAPIRAMIDOWE

  Etiologia i patogeneza. Zespół może się rozwijać wskutek uszkodzenia układu nerwowego przez czynniki szkodliwe lub też należeć do tzw. idiopatycznych czyli samoistnych, (drżączka poraźna). Poza tym może występować parkinsonizm pozapalny i tzw. objawowy (guzy, miażdżyca, kiła, uraz, zatrucie CO...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /12 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żylne zakrzepy mózgowe

  Mogą one być zakażone lub jałowe i są przeważnie powikłaniem innego pierwotnego schorzenia. Może to być układowe zajęcie żył (thrombophlebitis migrans), nadmierna krzepliwość krwi (ciąża, połóg) zapalenie oduszne, następstwa urazu. Najczęstszym miejscem zakrzepu są sinus sagitalis superior i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encefalopatia nadciśnieniowa

  Termin ten jest często, ale niesłusznie, u-żywany dla oznaczania ogólnych zmian naczyniowych w mózgu w przebiegu nadciśnienia. W ściślejszym sensie termin ten oznacza ostre lub podostre zaburzenia ze strony o-środkowego układu nerwowego, powstające u pacjentów z bardzo dużym nadciśnieniem i uszkodzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz mózgu

  Określenie. Guzem mózgu nazywamy każdą tkankę chorobową rozrastającą się w jamie czaszki i powodującą wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego.

  Etiologia guzów nowotworowych nie jest jeszcze zupełnie poznana. Wszystkie teorie dotyczące powstawania nowotworów w ogóle mogą być także odniesione do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 630

  praca w formacie txt

Do góry