Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo obywatelskie

  Charakterystyka

  Rodowód pojęcia społeczeństwa obywatelskiego wywodzi się od filozofii politycznej Arystotelesa, który w "Polityce" zdefiniował pojęcie obywatela jako kogoś, kto jednocześnie rządzi i jest rządzony. To, co wyróżnia człowieka to jego rozumność, która jednocześnie sprawia, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Earned Value

  Podstawowymi obszarami kontroli realizacji projektu są: koszt, czas oraz jakość. Dla każdego z obszarów przyjąć należy kryteria, które pozwolą na identyfikację stanu wdrożenia. Nadzorowane powinny być wszystkie obszary, jednakże w praktyce zarządzania projektami często ogranicza się nadzór do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duopol Stackelberga

  Charakterystyka

  Duopol Stackelberga to szczególny przypadek oligopolu uwzględniający istnienie dwóch firm konkurujących na danym rynku, z których jedna przyjmuje rolę przywódcy ilościowego a druga jego naśladowcy. Przywództwo ilościowe oznacza sytuację, gdzie jedna z firm dokonuje wyboru co do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mudaraba

  Charakterystyka

  Mudaraba jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Jest kontraktem powierniczym, opierającym się na zasadzie podziału ryzyka między stronami.

  Mudaraba jest umową między posiadaczem kapitału (zwanym też rabb al-mal) oraz osobą zarządzającą (mudarib). Wypracowane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjowanie Projektu

  Charakterystyka

  Ten etap obejmuje wszelkie działania przygotowujące i rozpoczynające realizację projektu. Właśnie w tym miejscu rozpoczyna się proces planowania całego przedsięwzięcia. Ma on na celu zapewnienie, że projekt posiada solidny "plan bazowy", aby wszyscy główni decydenci zrozumieli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploracja danych

  Charakterystyka

  Eksploracja danych (ang. data mining) jest to proces odkrywania uogólnionych reguł i wiedzy zawartej w danych|bazach danych oparty o i Ekonometria|metody statystyczne i techniki inteligencja|sztucznej inteligencji. Wiedza ta nie wynika bezpośrednio z samych danych, ale z faktu, iż to właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan szkoleń

  W zarządzaniu zasobami ludzkimi szkolenie rozumiane jest jako pewien element systemu kadrowego, skierowane na utrzymanie i poprawę efektywności pracowników w firmie. Jest, zatem procesem ukierunkowanym na uzyskanie przez uczestników nowych umiejętności i zmianę ich zachowań. Zmiana ta ma umożliwić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /5 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów zarządzania jakością

  Zastosowanie w przemyśle

  System jakości zgodny z normami ISO serii 9000 początkowo był wdrażany przez przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym i energii jądrowej. Specyfika tych branż nie dopuszcza dostarczania wadliwych wyrobów, w związku z czym dokonywano ścisłej kontroli po produkcji, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /7 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów zarządzania jakością

  Zastosowanie w przemyśle

  System jakości zgodny z normami ISO serii 9000 początkowo był wdrażany przez przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym i energii jądrowej. Specyfika tych branż nie dopuszcza dostarczania wadliwych wyrobów, w związku z czym dokonywano ścisłej kontroli po produkcji, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /7 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja

  Definicja

  Amortyzacja - proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym - powstałym w skutek eksploatacji oraz ekonomicznym (moralnym) - będącym wynikiem postępu technicznego, związanego z możliwością uzyskania na rynku np. maszyn, urządzeń bardziej wydajnych, tańszych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /7 113

  praca w formacie txt

Do góry