Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo

  Definicja

  Społeczeństwo potocznie jest rozumiane jako ogół mieszkańców danego kraju. Natomiast jako jedno z podstawowych pojęc socjologicznych, cechuje się dużą wieloznacznością. Dla socjologa "społoczeństwo" oznacza wielki kompleks wzajemnych stosunków ludzkich. Można mówic o społeczństwie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze ostrzeżenie na piśmie

  Charakterystyka

  Pierwsze ostrzeżenie na piśmie wiąże się z wytycznymi procedurami dyscyplinującymi, które składają się z kilku kroków:

  Mniejsze problemy - ostrzeżenie ustne, Powtarzające się mniejsze problem - ostrzeżenie na piśmie Notoryczne nieodpowiedzialne postępowanie - ostatnie pisemne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /3 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie informatycznych systemów zarządzania

  Charakterystyka

  Przedmiotem porównań są najważniejsze kategorie informatyczny|systemów informatycznych wykorzystywanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Są to ekspertowe, informowania kierownictwa i inteligencja|systemy sztucznej inteligencji. Kryteriami porównań są: główne zastosowania, cel...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raj podatkowy

  Charakterystyka

  Raj podatkowy nazwany też oazą podatkową to obszar takiego państwa, na którym istniejący system prawny umożliwia zagranicznym podmiotom redukcję obciążeń podatkowych w ich kraju macierzystym.

  Rodzaje rajów podatkowych Podatkowe raje ogólne - oferta podatkowych rajów ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raj podatkowy

  Charakterystyka

  Raj podatkowy nazwany też oazą podatkową to obszar takiego państwa, na którym istniejący system prawny umożliwia zagranicznym podmiotom redukcję obciążeń podatkowych w ich kraju macierzystym.

  Rodzaje rajów podatkowych Podatkowe raje ogólne - oferta podatkowych rajów ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje w ZZL - specyfika

  <centerL.p.</center <centerFunkcje zarządzania zasobami ludzkimi</center <centerZakres negocjacji</center <centerCele zaangażowanych stron </center <centerPracodawcy</center <centerPracowników</center 1. Rekrutacja

  personelu

  - poziom kompetencji,

  - czynności|zakres obowiązków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie odpadami

  Definicja

  Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

  Regulacje prawne

  Zasady gospodarowania odpadami reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

  o odpadach i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie odpadami

  Definicja

  Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

  Regulacje prawne

  Zasady gospodarowania odpadami reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

  o odpadach i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria neoczynnikowa

  Charakterystyka

  Teorie neoczynnikowa- współczesna teoria handlu międzynarodowego. Wywodzą się z rozsze-rzenia podejścia trzech ekonomistów, a mianowicie B. Ohlina i P.A. Samuelsona , E. Heckschera. Auto-rzy ci są twórcami teorii obfitości zasobów. Zgodnie z ich poglądami, podstawową przesłanką...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria neoczynnikowa

  Charakterystyka

  Teorie neoczynnikowa- współczesna teoria handlu międzynarodowego. Wywodzą się z rozsze-rzenia podejścia trzech ekonomistów, a mianowicie B. Ohlina i P.A. Samuelsona , E. Heckschera. Auto-rzy ci są twórcami teorii obfitości zasobów. Zgodnie z ich poglądami, podstawową przesłanką...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt

Do góry