Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tożsamość

  Definicja

  Tożsamość to pojęcie z dziedziny nauk matematycznych oznaczające taką zależność między zmiennymi, która jest zachowana dla wszystkich wartości zmiennych (Hal R. Varian, Mikroekonomia..., str. 646).

  Przykłady praktyczne

  Aby lepiej zrozumieć istotę podanej wyżej definicji, poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zmianą przy wdrażaniu systemów informatycznych

  Charakterystyka

  Problematyka wdrażania informowania kierownictwa|Systemu Informacji Menedżerskiej (SIM) jest ściśle powiązana z problematyką zmianą|zarządzania zmianami w organizacji. Każda zmiana wywołuje różnego rodzaju opory wśród pracowników przedsiębiorstwa. Przegląd czynników sprzyjających...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów wspomagania zarządzania wiedzą, obserwuje się w szczególności w dziedzinie automatyzacji i usprawnienia funkcji związanych z realizacją tego procesu. Rozpatrywanie zarządzania wiedzą w aspekcie funkcjonalnym pozwala na wyodrębnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Europejska

  Charakterystyka

  Rada Europejska- jest instytucją kontynuującą zapoczątkowane w 1962 r. w Paryżu konferencje szefów rządów i głów państw ówczesnych Wspólnot Europejskich. W jednolitym Akcie Europejskim (JAE) zostały określone niektóre zasady działania Rady Europejskiej

  W skład Rady Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /5 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia grupowa

  Technologia grupowa polega na ustaleniu typowego procesu dla zbioru podobnych wyrobów. Technologia ta jest sposobem połączenia w większe mało licznych partii. Technologie grupową stosuje się wówczas, gdy część operacji technologicznych wykazuje podobieństwo do większości operacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rok podatkowy

  Charakterystyka ogólna

  Okres w przeciągu, którego naliczane są podatki. W tym okresie jest obliczany zysk lub ewentualna strata uzyskana przez dany podmiot gospodarczy. Rok podatkowy powinien obejmować dwanaście kolejnych miesięcy, w zdecydowanej ilości przypadków jest to rok kalendarzowy. "Rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing kontraktowy

  Charakterystyka

  Polega on na rezygnacji z samodzielnej realizacji określonej funkcji i powierzeniu jej wykonawstwa niezależnemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie określonej umowy o charakterze długoterminowym. W przypadku, gdy zlecone zadania wykonywane były dotychczas we własnym zakresie konsekwencją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /4 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO

  Historia normalizacji

  W drugiej połowie XIX wieku dostrzeżono potrzebę ujednolicania parametrów produktów pomiędzy producentami, co zapoczątkowało etap normalizacji branżowej. Specjalizacja przedsiębiorstw w produkcji określonych wyrobów spowodowała, że zauważono konieczność standaryzacji tych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO

  Historia normalizacji

  W drugiej połowie XIX wieku dostrzeżono potrzebę ujednolicania parametrów produktów pomiędzy producentami, co zapoczątkowało etap normalizacji branżowej. Specjalizacja przedsiębiorstw w produkcji określonych wyrobów spowodowała, że zauważono konieczność standaryzacji tych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  7 narzędzi TQC

  Charakterystyka

  Zarządzanie jakością stosuje się w ramach ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Stosowanie ma na celu ulepszenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez uzyskanie lepszej jakości usług, produktów. Jest to pewna filozofia zarządzania, rodzaj kultury przedsiębiorstwa. Do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /4 972

  praca w formacie txt

Do góry