Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Poziomy wykorzystania zasobów wiedzy

  Charakterystyka

  W pracy M.H. Boisota pojawia się koncepcja przestrzeni informacyjnej wiedzy, w której przedstawione są 3 poziomy charakteryzujące możliwości wykorzystania zasobów wiedzy przedsiębiorstwa (1998, s.65).

  Wyodrębnia on trzy aspekty funkcjonalne związane z wykorzystaniem wiedzy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzytelność

  Pojęcie

  Regulacje dotyczące wierzytelności znajdują się w Księdze Trzeciej Kodeksu Cywilnego, zatutułowanej Zobowiązania.

  Według artykułu 353 tej ustawy, zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Zgodnie z nim...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.03.2012 Znaków /6 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgromadzenie wspólników

  Charakterystyka

  Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z o.o. Tworzą je wszyscy wspólnicy spółki. Uregulowane jest przepisami art. 227-254 k.s.h. Główną funkcją Zgromadzenia jest podejmowanie uchwał w czasie obrad w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz akcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.03.2012 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reizm

  Charakterystyka

  Reizm - pojęcie stworzone przez Tadeusza Kotarbińskiego w 1929 r . Twórca rozróżnia dwa rodzaje reizmu:

  Reizm ontologiczny

  Ontologiczna teza reizmu zakłada, że istnieją tylko rzeczy i są one jedynymi indywiduami, z czego wynika jednoznacznie, że nie istnieją byty abstrakcyjne takie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.03.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt Manhattan

  Charakterystyka

  Projekt Manhattan (ang. Manhattan Project) uważany jest za jeden z największych naukowo-konstrukcyjnych przedsięwzięć w historii. Jego celem było zbudowanie bomby atomowej, której wykorzystanie miało zagwarantować zwycięstwo aliantów w II Wojnie Światowej i doprowadzić do pokoju na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /3 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Merkantylizm

  Charakterystyka

  Merkantylizm - jest to zestaw wyobrażeń na temat polityki ekonomicznej, który pojawił się we wczesnym okresie nowożytności, wywodzący się z bulionizmu - teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu. Termin merkantylizm został ukuty w 1776 r. przez Adama...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /11 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatnik

  Definicja

  Podatnik jest to fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

  Stanowi ona określoną strukturę organizacyjną zawierającą elementy więzi osobowych, majątkowych i formalno - organizacyjnych, nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatnik

  Definicja

  Podatnik jest to fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

  Stanowi ona określoną strukturę organizacyjną zawierającą elementy więzi osobowych, majątkowych i formalno - organizacyjnych, nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie łańcuchem dostaw - zasady

  Charakterystyka

  Do określenia zasad zarządzania łańcuchem dostaw można wykorzystać jako inspirację podejście prezentowane przez organizację APICS (skrót od pierwotnej nazwy: American Production and Inventory Control Society, obecnie organizację tą określa się jako The Educational Society for Resorce...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /4 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lyndall Fownes Urwick

  Lyndall Fownes Urwick był jednym z najwybitniejszych angielskich przedstawicieli szkoły klasycznej. Nie ma jednak jednoznaczności co do chronologicznej i merytorycznej klasyfikacji dorobku Urwicka. Ten sam problem pojawia się przy określeniu do jakiego nurtu powinien być zaliczany: uniwersalistycznego czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt

Do góry