Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Efekt majątkowy

  Charakterystyka

  Efekt majątkowy (bogactwa) (Cecil Pigou) oznacza zmianę wydatków konsumpcyjnych spowodowaną zmianą realnej wartości majątku.

  Zgodnie z jego hipotezą, wzrost realnej wartości majątku posiadanego przez domowe|gospodarstwa domowe powoduje, przy innych czynnikach niezmiennych, wzrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muda

  Definicja

  Muda w języku japońskim oznacza "marnotrastwo". Słowo to określan wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej.

  Muda pojawia się w Gemba, czyli w miejscu wytwarzania - gdzie dodawana jest wartość do produktu.

  Pomiędzy czynnościami przynoszącymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /6 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapasy: materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe

  Definicja

  W skład zapasów wchodzą wszelkie dobra nabyte i przeznaczone do sprzedaży, np. towary oraz inne aktywa trwałe jak grunty i nieruchomości, które są przeznaczone do odsprzedaży (inwestycje w nieruchomości nie stanowią składnika zapasów). Do zapasów zalicza sie także produkty gotowe już...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /7 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwa walutowa

  Definicja rezerwy walutowej

  Rezerwa walutowa to zasób walut obcych, zagranicznych papierów wartościowych oraz wszelkiego rodzaju międzynarodowych środków płatniczych, które są wykorzystywane przez bank centralny danego kraju w celu stabilizacji wahań kursu walutowego oraz finansowania ujemnych wyników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe

  Charakterystyka

  Pod pojęciem ryzyka kredytowego rozumie się prawdopodobieństwo nie wypełnienia przez kontrahenta warunków jednego lub wielu kontraktów z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań finansowych. Inna definicja mówi, iż ryzyko kredytowe to ryzyko zmian wartości kapitału własnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe

  Charakterystyka

  Pod pojęciem ryzyka kredytowego rozumie się prawdopodobieństwo nie wypełnienia przez kontrahenta warunków jednego lub wielu kontraktów z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań finansowych. Inna definicja mówi, iż ryzyko kredytowe to ryzyko zmian wartości kapitału własnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model cech pracy

  Charakterystyka

  Model Cech Pracy ( JCM ) - "model opracowany przez Richarda Hackmana i Griega Oldhama służący do opisu pracy, której pięcioma podstawowymi cechami są: różnorodność umiejętności, samoistność zadania, znaczenie zadania samodzielność i sprzężenie zwrotne.

  Elementy Różnorodność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dumping

  Charakterystyka

  Dumping polega na sprzedaży produktów eksportowanych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia bądź po cenach niższych takiego samego lub podobnego produktu oferowanego na rynku krajowym. Dumping jest praktyką niebezpieczną, zagrażającą przemysłowymi krajowemu.

  Rodzaje

  Można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dumping

  Charakterystyka

  Dumping polega na sprzedaży produktów eksportowanych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia bądź po cenach niższych takiego samego lub podobnego produktu oferowanego na rynku krajowym. Dumping jest praktyką niebezpieczną, zagrażającą przemysłowymi krajowemu.

  Rodzaje

  Można...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca sezonowa

  Charakterystyka

  Praca sezonowa - ustawa nie definiuje pojęcia pracy sezonowej, definicji tej nie zawiera także Kodeks Pracy. Pozostaje zatem odwołać się do powszechnego znaczenia tych pojęć. Pojęcie sezonowy definiowane jest w Słowniku Języka Polskiego jako: właściwy jakiemuś sezonowi, stosowany w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 435

  praca w formacie txt

Do góry