Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Efektywność ekonomiczna systemów informatycznych

  Charakterystyka

  Zagadnienie efektywności jest, przez współczesnych kierowników, utożsamiane z obszarem efektywności ekonomicznej. Takie zawężenie spojrzenia na funkcjonowanie wybranego podsystemu przedsiębiorstwa wynika z potrzeby uproszczenia analizy, ale też w istotny sposób zubaża jej wyniki, mogąc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /6 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacje dochodowe

  Charakterystyka

  Obligacje dochodowe - (revenue bonds) - są obligacjami których wykup oraz obsługa finansowa są finansowane wyłącznie z przychodów które są generowane poprzez finansowane przedsięwzięcie, lub poprzez grupę innych obiektów, lub niepodatkowych wpływów emitenta. Głównym celem ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania G Weinricha

  Charakterystyka

  G. Weinrich poddał badaniu 44 niemieckie wypłacalne przedsiębiorstwa, którym przeciwstawił również 44 niewypłacalne. Analizowana grupa była jednorodna z punktu widzenia wielkość przedsiębiorstwa natomiast była różnorodna branżowo.

  Z 28 wstępnie analizowanych wskaźników wybrał 8 i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania G Weinricha

  Charakterystyka

  G. Weinrich poddał badaniu 44 niemieckie wypłacalne przedsiębiorstwa, którym przeciwstawił również 44 niewypłacalne. Analizowana grupa była jednorodna z punktu widzenia wielkość przedsiębiorstwa natomiast była różnorodna branżowo.

  Z 28 wstępnie analizowanych wskaźników wybrał 8 i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupowanie stanowisk

  Charakterystyka

  Struktura organizacyjna określa stosowany przez nią podział pracy i pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami. Istotnym elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest grupowanie stanowisk organizacyjnych według pewnego logicznego układu. Elementy organizacji mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko pogodowe

  Definicja

  Terminu ryzyko pogodowe używa się do określenia ekspozycji działalności przedsiębiorstwa na wahania czynników pogodowych: temperatury (upału i mrozu), opadów (deszczu i śniegu), siły wiatru, itd. (L. Clemmons, Introduction to Weather Risk Management [1] E. Banks [2], Weather Risk Management...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko pogodowe

  Definicja

  Terminu ryzyko pogodowe używa się do określenia ekspozycji działalności przedsiębiorstwa na wahania czynników pogodowych: temperatury (upału i mrozu), opadów (deszczu i śniegu), siły wiatru, itd. (L. Clemmons, Introduction to Weather Risk Management [1] E. Banks [2], Weather Risk Management...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość życia a TQM

  Definicja TQM

  przez jakość|Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy. w rozwoju ludzkości. W normie PN-ISO 8402:1996 r. TQM...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość życia a TQM

  Definicja TQM

  przez jakość|Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy. w rozwoju ludzkości. W normie PN-ISO 8402:1996 r. TQM...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring wymagalnościowy

  Faktoring wymagalnościowy

  Faktoring wymagalnościowy - jest to jeden z tradycyjnych i najmniej kosztownych dla faktoranta typów faktoringu. Jego zadaniem nie jest finansowanie działalności gospodarczej faktoranta, tylko ściągnięcie należności od dłużnika faktoringowego. W momencie przelania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt

Do góry