Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POSTĘPUJĄCE DYSTROFIE MIĘŚNIOWE

  Anatomia patologiczna. Zmiany dotyczą mięśni szkieletowych i polegają na fragmentacji i zeszkli-wieniu włókien mięśniowych, rozplemie jąder sarfc kolemmy i przeroście tkanki łączne]. Występowanie przeważnie dziedziczne, ale niektóre postacie występują w ok. 50% sporadycznie.

  W zasadzie rozróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ GUILLAIN-BARRE-STROHLA

  Jest to zespół charakteryzujący się występującym ostro zajęciem nerwów obwodowych (przeważnie łącznie z czaszkowymi). Ze względu na dość dużą odrębność i częstość omawiamy zespół ten szczegółowo.

  Etiologia nie znana, prawdopodobnie dużą rolę odgrywa czynnik alergiczny. Chodzi, być może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA ROMBERGA

  Etiologia. Jest to postać późnej kiły u-kładu nerwowego.

  Anatomia patologiczna. Zmiany o charakterze przede wszystkim degeneracyjnym występują w powrózkach tylnych rdzenia i korzeniach tylnych. We wczesnych okresach stwierdza się zapalne nacieki (limfocytowe i plazmatyczne komórki) w oponach. Dyskusyjną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /9 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWYRODNIENIE SZNUROWE RDZENIA

  Jest to zespół spowodowany procesem de-mielinizacji powrózków tylnych i bocznych rdzenia, częściowo nerwów obwodowych, o-raz drobnymi okołonaczyniowymi ogniskami demielinizacji w korze mózgowej. Odczyn glejowy jest wtórny.

  Etiologia. Zespół ten występuje przede wszystkim w niedokrwistości nadbarwliwej typu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pląsawica Huntingtona

  Jest rodzinnym zwyrodnieniowym schorzeniem atakującym zwoje podstawy (szczególnie jądro ogoniaste i soczewkowate) i korę mózgową. Obydwie pici są jednakowo dotknięte. Choroba dziedziczy się w sposób dominujący autosomalny. Pierwotny defekt polega według niektórych autorów na hipo-neurogenezie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE

  Jest to schorzenie charakteryzujące się jednoczesnym zajęcięrriłobwodowego twośrod-kowego neuronu ruchowego.

  Etiologia nie znana. Przypisuje się znaczenie czynnikom wrodzonym, urazom, zwła* szcza elektrycznym, infekcjom i intoksykacji, zaburzeniom odżywczym; ostatnio wysuwa się, nie udokumentowaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migrena

  Ból głowy stanowi jedną z najczęstszych dolegliwości, z którą zgłaszają się pacjenci do lekarza. Powstanie tego bólu zależne jest od podrażnienia w obrębie głowy struktur mających bólowe zakończenia nerwowe.

  Przyczyn powodujących ból głowy jest bardzo dużo i prawidłowe rozpoznanie jest tu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STWARDNIENIE ROZSIANE LUB WIELOOGNISKOWE

  Jest to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się rozsianymi ogniskami demielinizacji, a klinicznie — wieloogniskowością objawówJx;któ-re mają tendencję do ustępowania i nawrotów.

  Etiologia i patogeneza. Przyczyna choroby nie jest znana. Ostatnio uważa się, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /8 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy rdzenia kręgowego

  Urazy rdzenia kręgowego są najczęściej następstwem urazów kręgosłupa. Pewne części kręgosłupa mogą ulec szczejgólnie łatwo uszkodzeniu, np. przy urazie głowy dochodzi do uszkodzenia VI kręgu szyjnego, przy skoku na nogi lub upadku na pośladki— do uszkodzenia pierwszego kręgu lędźwiowego. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /5 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE RDZENIA I NERWÓW WZROKOWYCH DEVICA

  Jest zespołem charakteryzującym się ostro występującym zapaleniem nerwu wzrokowego (ślepota) oraz poprzecznym zapaleniem rdzenia (początkowo wiotki, potem kurczowy niedowład kończyn dolnych, z zaburzeniami czucia i czynności moczowo-płciowych). Większość przypadków kończy się śmiertelnie.

  Jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt

Do góry