Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Naczynia włosowate, tętniczki i żyły

  ● widoczne naczynia przed- i pozawłosowate łączą  system tętniczo-żylny i naczynia włosowate

  ● naczynia włosowate mają ścianę złożoną z komórek śródbłonka położonych na blaszce podstawnej i perycytów – komórek przydanki o gwiaździstym kształcie

  ● tętniczka (arteriola) ma trójwarstwową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwój współczulny (anatomiczny)

  ● otoczone torebką łącznotkankową

  ● zrąb zwoju stanowi tkanka łączna wiotka, podtrzymująca komórki zwojowe

  ● komórki zwojowe mają wyraźne pęcherzykowe jądra i w znacznej ilości ciałka Nissla – są komórkami gwiaździstymi, wielobiegunowymi, mają liczne denryty i jeden akson; otoczone są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień nerwowy

  ● pień nerwowy – inaczej nerw obwodowy

  ● otoczony włóknistym nanerwiem

  ● składa się z równolegle ułożonych pęczków włókien nerwowych – przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia onerwie, utworzone również przez tkankę łączną, zawierającą również liczne naczynia krwionośne

  ● osłonki mielinowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora móżdżku

  ● wyraźnie, charakterystycznie pofałdowana struktura; składa się z 3 warstw: drobinowej, zwojowej i ziarnistej

  ● warstwa drobinowa składa się z komórek gwiaździstych małych (leżą na powierzchownej części kory móżdżku, komórki wielowypustkowe, o charakterystycznych ciemnych jądrach i wyraźnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izolowane komórki nerwowe wielobiegunowe

  ● komórki  o charakterystycznym nieregularnym gwiazdkowatym kształcie z bardzo licznymi długimi wypustkami – cecha wskazująca na to, iż jest to komórka nerwowa wielobiegunowa

  ● w obrębie komórki nerwowej wyróżniamy ciało komórkowe zawierające jądro (którego w tym barwieniu nie widać) i znaczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwój nerwowy rdzeniowy

  ● zwojem nerwowym nazywamy skupisko neuronów poza centralnym układem nerwowym

  ● otoczony łącznotkankową torebką (odpowiednik onerwia i nanerwia nerwów rdzeniowych)

  ● zrąb zwoju stanowi tkanka łączna wiotka (odpowiednik śródnerwia nerwów rdzeniowych), otaczająca zwojowe komórki nerwowe, będące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włókna nerwowe izolowane

  ● preparat niebarwiony, utrwalony i wyczerniony osmem

  ● wybarwione na czarno nawinięte błony komórkowe lemocytów – osłonki mielinowe

  ● wyraźne przewężenia Ranviera (przerwy w osłonce mielinowej neurytów)

  ● możliwe do zauważenia, delikatne wcięcia Schmidta-Lantermanna, biegnące skośnie do osi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa w przekroju poprzecznym

  ● włókna mięśnia (komórki mięśniowe) widoczne są jako nierówne, wieloboczne pole ze spłaszczonymi bokami, którymi łączą się sąsiadujące ze sobą włókna

  ● jądra zgrupowane pod powierzchnią sarkolemmy

  ● brak wstawek

  ● we włóknach widoczne są wyraźne miofibryle – składnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca

  ● istota międzykomórkowa, w skład której wchodzi tkanka łączna właściwa i blaszki podstawne, otaczające miokardiocyty

  ● duża ilość naczyń krwionośnych w przestrzeni międzykomórkowej

  ● miokardiocyty ułożone zdecydowanie bardziej chaotycznie, mniej regularnie niż w mięśniu szkieletowym

  ●...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpik kostny - skrawek

  ● dzielimy szpik na przedział naczyniowy i hemopoetyczny – szpik naczyniowy tworzą nieliczne tętnice i liczniejsze żyły, główne szerokie naczynia zatokowe szpiku; szpik hemopoetyczny tworzy zaś tkanka łączna z różnymi formami rozwojowymi elementów morfotycznych krwi

  ● pasma komórek tkanki łącznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt

Do góry