Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nadwyżka

  Charakterystyka

  Nadwyżka jest, mówiąc najogólniej, sytuacją na rynku danego dobra lub usługi, kiedy bieżące ceny rynkowe różnią się od ceny równowagi. Termin ten jest powszechnie stosowany w ekonomii w odniesieniu do nadwyżki popytu oraz nadwyżki podaży, więc na tym przykładzie będzie go...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologie sieci lokalnych - Topologia gwiazda - magistrala

  Jest to konfiguracja sieci, w której grupy stacji roboczych, połączonych w gwiazdy , podłączone są do odcinków kabli głównych, stanowiących magistralę.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologie sieci lokalnych - Topologia pierścień - gwiazda

  Topologia ta łączy atrybuty topologii gwiazdy i pierścienia. Centralnym punktem tak skonfigurowanej sieci jest pierścień, nazywany również centrum okablowania.

  Centra okablowania mogą znajdować się w jednym miejscu sieci (w koncentratorze) lub mogą być rozproszone w wielu miejscach (wiele koncentratorów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologie sieci lokalnych - Topologia drzewa

  Topologia drzewa (zwana również topologią rozproszonej gwiazdy)  jest  utworzona  z wielu magistrali  liniowych  połączony  łańcuchowo.  Na  początku  jedną  magistralę  liniową dołącza się do huba, dzieląc ją na dwie lub więcej magistral.

  Proces  dzielenia  można  kontynuować,  tworząc ...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologie sieci lokalnych - Topologia gwiazdy

  Sieć zawiera centralny element (hub), do którego przyłączone są wszystkie węzły . Cały ruch w sieci odbywa się przez hub. Sygnały mogą być nadawane z huba do wszystkich stacji lub tylko do wybranych.

  Odległość każdej stacji od huba oraz liczba stacji do niego podłączonych są ograniczone. Czas...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologie sieci lokalnych - Topologia pierścienia

  W topologii pierścienia węzły łączy się za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym. Okablowanie  nie ma  żadnych  zakończeń  (np.  terminatorów),  ponieważ  tworzy  krąg. W  ramach jednego pierścienia można stosować  różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje łączy i ich właściwości. Składniki okablowania - Przełącznica (matrix switch)

  Jest to urządzenie posiadające pewną liczbę portów wejścia oraz portów wyjścia. Służy ona do połączenia wybranego wejścia w określonym wyjściem. Rysunek przedstawia przełącznicę 4 X 4 łączącą linie modemowe z komputerami. Możliwe są oczywiście rozwiązania o większej liczbie portów: 8 X 8...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologie sieci lokalnych

  Topologia sieci określa fizyczny układ sieci: rozmieszczenie jej elementów oraz połączenia między nimi oraz stosowane przez stacje robocze (węzły sieci) metody odczytywania i wysyłania danych. Topologie LSK to głównie topologie podsieci, które są elementami sieci złożonych. Poniżej zostaną opisane...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topologie sieci lokalnych - Topologia z magistralą liniową

  Jest to konfiguracja, w której do pojedynczego kabla głównego (magistrala, szyna), stanowiącego wspólne medium transmisyjne, podłączone są wszystkie węzły . Na ogół użyte łącza są jednorodnymi łączami elektrycznymi.

  Dopuszczalna długość kabla oraz liczba stacji są jawnie ograniczone w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje łączy i ich właściwości. Składniki okablowania - Regenerator (repeater)

  Repeater jest prostym urządzeniem pomocniczym, regenerującym sygnał przesyłany kablem, co pozwala na zwiększenie długości połączenia, a co za  tym  idzie  - zwiększenie  rozpiętości sieci.

  Repeater nie zmienia w żaden sposób struktury sygnału, poza jego wzmocnieniem. Repeater jest nieinteligentnym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt

Do góry