Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja wierzeń religijnych

   

  Wyróżniamy bardzo wiele typów klasyfikacji wierzeń religijnych. Podstawowe to opierają się na kryteriach odpowiednio:

  historycznym

  geograficznym

  etnograficzno- terytorialnym

  ilości bóstw w panteonie

  ad. 1) dzieli ono religie na wymarłe- czyli nie posiadające już wyznawców i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół – jego kształtowanie się w religiach założonych

   

  Kościół jest najbardziej rozwiniętą formą organizacyjną religii. Jego powstanie wiąże się z wypracowaniem jednolitych zasad doktrynalnych i form obrzędowych oraz ukształtowaniem grupy wyspecjalizowanych funkcjonariuszy kultu (kapłanów). W religiach „założonych” (Joachim Wach), tzn. takich, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mit a rytuał – relacja doktryny do rytuału (mit do rytuału: struktura, rodzaje i funkcje rytuału, kwestia jego skuteczności)

   

  Między mitami i obrzędami religijnymi występuje ścisła zależność. Mity są teoretycznym uzasadnieniem rytuałów religijnych, a te z kolei są obrazowym (symbolicznym) przedstawieniem określonego mitu.

  Rytuał scala z racjonalizującym porządkiem mitu i zwraca się do mitycznych potęg (duchów, bogów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa – typy

   

  Pierwotnie modlitwa była skierowana do bóstwa prostym, spontanicznym wezwaniem o pomoc i interwencję. Wiara w skuteczność modlitwy wywodzi się z przekonania o magicznej mocy słowa (zaklęcie – rodowód modlitwy tkwi w magii). Stąd modlitwy są na ogół wypowiadane w specjalnym, uroczystym „języku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara – typy

   

  Idea ofiary wywodzi się z przeświadczenia, że dając coś bóstwu można na zasadzie wzajemności uzyskać od niego upragnioną rzecz lub wywołać pożądany stan. Ofiara oparta jest na zasadzie: do, ut des – daję, abyś i ty mi dał. Bóstwom ofiaruje się najczęściej te rzeczy, które stanowią wartość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /3 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja religijna

   

  Organizacja religijna kształtowała się wraz z przemianami zachodzącymi w sferze doktrynalnej i obrzędowej. Głównym jej celem jest ujednolicenie zróżnicowanych praktyk i wierzeń w jedną względnie spójną całość oraz propagowanie własnej doktryny i pozyskiwanie nowych zwolenników (członków).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJNE STOWARZYSZENIA

   

  To pierwsza faza rozwoju organizacji religijnej; są to tajne związki, przeważnie męskie, których cechą, niezależnie od zróżnicowanych celów, jest elitaryzm, silne poczucie solidarności, wyraźne podkreślenie podziału na członków i ludzi z  zewnątrz oraz utrzymywanie w ścisłej tajemnicy rytuałów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult – definicja kultu

   

  Kult religijny jako zewnętrzny przejaw życia religijnego jest zespołem praktyk będących wyrazem czci wobec sił nadprzyrodzonych. Od gr. kultus – uprawa ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK MISTERYJNY

   

  To druga faza rozwoju organizacji religijnej; w starożytności były to związki oparte na kulcie misteryjnym, zamknięte grupy rytualne, dostępne dla tych, którzy przeszli przez wtajemniczenie (inicjację), której często dokonywali wędrowni kapłani. Najważniejszym celem misteriów było ustanowienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja kultu – ryt, rytuał, obrzęd

   

  Kult rozwijał się stopniowo i przechodził rozmaite fazy. Jego początkowym stadium były proste, spontaniczne (niesformalizowane) akty czci wobec bóstwa, zwane rytami.

  Jednostka indywidualnie wyrażała w nich swój podziw i strach (bojaźń) wobec nieznanych i groźnych mocy poprzez pokłon, klękanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt

Do góry