Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Religioznawstwo a filozofia religii

   

  Jak uważa światowej sławy religioznawca – dr Henry Hoffmann, związki łączące te dwie dziedziny są wielce skomplikowane. Wynika to z wieloznaczności terminu „filozofia religii”.

  Otóż okazuje się, że za dziedzinę religioznawstwa może być ona uważana tylko wówczas, gdy przez „filozofię religii”...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna teoria religii

   

  Przedmiotem zainteresowania tejże jest badanie ogólnych prawidłowości kształtowania się wierzeń religijnych oraz kwestie „istoty” religii – czyli jej genezy, źródeł, struktury, pełnionych przez nią funkcji, a także kwestia obumierania religii (tanatologii – remember;) ).

  Wnioski wyprowadzane z wielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziny religioznawcze

   

  Dziś najczęściej stosuje się podział:

  Teoria religii [albo religioznawstwo ogólne czyli: teoria religii + metareligioznawstwo (teoria, historia, metodologia RELIGIOZNAWSTWA)]

  Historia porównawcza religii

  Fenomenologia religii

  Etnologia religii

  Socjologia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia (porównawcza) religii

   

  - to najbardziej rozwinięta dziś dziedzina religioznawstwa

  - bada ona znane w historii systemy religijne (również te wymarłe, sekty, denominacje, parareligie) pod kątem ich :

  1. powstawania (np powstanie religii założonych ale też źródła religii pierwotnych

  2. przemian, kształtowania i rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologia jako dziedzina badań religioznawczych

   

  W sumie na to pytanie to nie wiem co napisać, bo o fenomenologii są pytania 66 itd. chyba chodzi o to, że fenomenologia jako dziedzina zajmuje się wewnętrzną strukturą religij, bada je porównawczo głównie statycznie i synchronicznie (w poprzek) a rzadziej diachronicznie (wzdłuż) osi czasu.

  Natomiast w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza religioznawstwa, w tym spór o ojcostwo dyscypliny

   

  Religioznawstwo unaukowiło się w II połowie XIX w. w dobie ewolucjonizmu i pozytywizmu. We wczesnej historii dyscypliny szczególnie ważne są następujące daty:

  1856 – kiedy to F. Max Muller opublikował „Esej o mitologii porównawczej”

  1873 – ponownie Max Muller publikuje „Wstęp do nauki o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza religii – spór o genezę religii, wartość danych archeologii prahistorycznej

   

  W religioznawstwie przyjmuje się dość powszechnie, że religia nie pojawiła się w jakimś określonym momencie prahistorii i rejonie geograficznym. Zakłada się raczej, iż wierzenia religijne powstawały w poszczególnych częściach świata w różnych okresach i przyjmowały rozmaite formy. Pojawienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /4 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła religii

   

  Jest wiele teorii na temat źródeł czyli genezy religii. Dzielimy je głównie na trzy grupy. 

  1) naturalistyczne

  - hipotezy przyrodnicze wywodzące powstanie religii albo z prób okiełznania przyrody, albo z lęku przed jej zjawiskami, których ludzie nie umieli wyjaśnić.

  - Hipotezy psychologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotne formy wierzeń religijnych

   

  -jakie były pierwotne wierzenia religijne do dziś nie wiadomo, powstaje wiele hipotez, archeologia prahistoryczna, etnologia dostarczają materiałów

  -koncepcje ewolucjonistyczne:

  religia rozwijała się monolinearnie

  postęp opierał się na naturalnej wynalazczości człowieka, na reakcji na warunki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /8 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje religii

   

  1) funkcja soteriologiczna - religia zawiera przekonanie, że dzięki szczególnej relacji z nadprzyrodzonymi siłami człowiek może uzyskać zbawienie w życiu przyszłym.

  2) religia może pełnić również funkcje nieswoiste, często o charakterze instrumentalnym:

  - w kategoriach psychologicznych — do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 017

  praca w formacie txt

Do góry