Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Halucynoza organiczna

  Halucynozę organiczną cechują trwałe lub nawracające omamy, przy niezaburzonej świadomości i bez głębszego obniżenia inteligencji. Omamy mogą być proste (huki, trzaski) lub złożone (rozkazy, głosy komentujące zachowanie), a człowiek może być świadomy ich realności lub nie. Czasem na pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie stanu padaczkowego

  Konieczna jest hospitalizacja w trybie pilnym. Leczenie musi być podjęte jak najszybciej. Lekami z wyboru są klonazepam i diazepam. Klonazepam podaje się dożylnie w dawce 0,5 — 1 mg u dzieci i 1—2 mg u dorosłych. Lek wstrzykuje się powoli w ciągu 2—3 min, regulując dawkowanie w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANICZNY ZESPÓŁ AFEKTYWNY

  Zespół ten rozpoznaje się, gdy na czoło wysuwa się nastrój maniakalny lub depresyjny. Świadomość nie jest zaburzona. W przypadku nastroju depresyjnego nierzadko dodatkowo obserwuje się lęki, fobie. Dla wystąpienia tego zespołu mają znaczenie czynniki konstytucjonalne, poza tym niektóre intoksykacje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRGAWKI GORĄCZKOWE

  Występują one zwykle u dzieci między 6 mies. a 4 r.ż., w przebiegu różnych chorób gorączkowych nie dotyczących pierwotnie mózgu i opon. Najczęściej pojawiają się w przebiegu zapalenia płuc, ostrego nieżytu oskrzeli, zapalenia ucha środkowego, zwykle gdy temperatura wzrasta do 312—313 K (39—40°C)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie różnicowe w padaczce

  W omdleniu utrata świadomości następuje i powraca jednak w sposób bardziej stopniowy niż w padaczce. Poprzedza je osłabienie, a towarzyszy zwykle nadmierna potliwość i bladość twarzy, zwiotczenie mięśni. Omdlenie wskutek ucisku zatoki tętnicy szyjnej można ponownie wywołać przez masaż tej okolicy. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka - rokowanie

  Ryzyko zgonu w czasie napadu padaczkowego jest niewielkie, z wyjątkiem st'a-nu padaczkowego, gdzie zagrożenie wynika głównie z powikłania, np. obrzękiem pnia mózgu, ciężkich zaburzeń metabolicznych, niewydolności lewokomorowej, obrzęku płuc czy też odoskrzelowego zapalenia płuc (jako wynik wtórnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie farmakologiczne padaczki

  Leczenie farmakologiczne podejmuje się zawsze w napadach powtarzających się, a w przypadku pojedynczego napadu, gdy istnieje „uchwytny” czynnik etiologiczny (łącznie z możliwym leczeniem przyczynowym), jeżeli przebieg napadu lub wyniki badań wskazują na ograniczone uszkodzenie mózgu, zwłaszcza ogniskowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan padaczkowy

  Stan padaczkowy (s.p.) może dotyczyć zarówno napadów uogólnionych, jak 'i*; częś-g ciowycti. Najgroźniejszy dla życia jest ^s’.p. uogólniony drgawkowy, w którym napady grand mai powtarzają się często, a w przer-1 wach między nimi pacjent nie odzyskuje pełnej świadomości. Stan ten występuje częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃIOWY ZANIK MIĘŚNI -DZIECIĘCY I MŁODZIEŃCZY

  Jest to rodzinno-dziedziczne schorzenie, a-takujące komórki ruchowe rogów przednich i jąder ruchowych opuszki.

  Dziedziczy się jako cecha recesywna auto-somalna.

  Objawy kliniczne. Początek postaci dziecięcej przeważnie w 1—12 miesiącu życia. Najcharakterystyczniejsze jest postępujące u-ogólnione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie diagnostyczne w padaczce

  W wywiadzie u pacjenta podejrzanego o padaczkę należy zwrócić szczególną uwagę na opis przebiegu i okoliczności pierwszego napadu, na to w jakim okresie po nim nastąpił kolejny napad, na czas trwania i stopień ewentualnych zaburzeń świadomości. Bardzo istotne jest określenie objawów poprzedzających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /3 259

  praca w formacie txt

Do góry