Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy heretyckie wobec zagadnienia państwa i władzy

   

  Powoływanie się na wczesne †, osobista cnota jest ważniejsza od urzędu, nie uznają papieża ani króla, herezje mają posłuch u biedoty, brak programu na teraz i tendencje apokaliptyczne, wszystko się samo zrobi, albo można to przyspieszyć ascezą, ideologie protest; regułą było że ich twórcami byli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm europejski wobec problematyki państwowo – kościelnej

   

  Jean Bodin 1530-1596

  silne państwo, na bazie doświadczeń wojennych z hugenotami tworzy teorię, władca absolutny ograniczony przez prawo zwyczajowe, kontra monarchomachowie, reakcja na wojny we Francji, król jest najważniejszy, papież nie jest zwierzchnikiem, kler jest tylko jednym ze stanów, † niżej od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces desakralizacji władzy monarszej – hierokratyzm

   

  1122 – konkordat w Wormacji, wybór bp. i opatów = kapituła, cesarz przyjmuje przysięgę na wierność i daje dobra. (Kalikst II – HV)

  XIII w. – koniec centralizacji †

  słabe podłoże od dołu, identyfikacja papieża z †, feudalizacja, powstaje kolegium kardynalskie i sąd papieski

  Innocenty III (XII/XIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczna filozofia polityczna (Jan z Salisbury, Dante, Marsyliusz, Ockham)

   

  Jan z Salisbury

  1120, Old Sarum (pd. Anglia), zm. 25 X 1180, Chartres, , głosił, że człowiek uzyskuje pewne poznanie dzięki zmysłom, rozumowi i wierze; głosząc potrzebę badań spekulatywnych, przeciwstawiał się zarazem wikłaniu filozofii w spory jego zdaniem nierozwiązywalne (dlatego m.in. w sporze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo a cerkiew na Rusi i w Moskwie

   

  III Rzym – mesjanizm rosyjski, eurazjatyzm; koncepcja przeniesienia Konstantynopola do Moskwy

  1453 r. – upadek Konstantynopola; 30 lat później odrzucenie jarzma tatarskiego,interpretacja tych wydarzeń jako nieprzypadkowcyh. Bóg ukarał Konstantynopol za paktowanie z wrednymi schizmatyckimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo a państwo w Nowym Testamencie

   

  Ewangelia św. Mateusza – co cesarskie oddać cesarzowi, późniejsza tradycja wywiodła z tego naukę o prymacie władzy świeckiej.

  Wyniosła obojętność Jezusa wobec spraw politycznych

  Św. Paweł – władcy są sługami szatana (aluzja do Kaliguli), w liście do Rzymian – władza państwowa pochodzi od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

   

  wielość państw np.

  Ostrogoci w Italii

  Wandalowie w Afryce

  Burgundowie w dolinie Rodanu

  Wizygoci w Hiszpanii

  Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm

  u germ. – demokracja wojenna

  Jordanes „Historia Gotów” – władcy=herosi, ich moc kryła się w długich włosach, relikty pogaństwa, królowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo a państwo w II i III wieku: Ireneusz, Apologeci II wieku, Klemens Aleksandryjski, Tertulian

   

  II w. - Aureliusz i Hadrian, apologeci np. Justyn Męczennik i Meliton chcieliby żeby Aureliusz był cesarzem łaskawym.

  Celsus – III w. krytyka chrześcijaństwa

  Początkowo chrześcijanie gromadzą się wokół Rzymu, z biegiem czasu docierają na prowincje, prowadzą akcję misyjną wśród żołnierzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marksizm w religioznawstwie

   

  Marksiści w swoim podejściu do religii byli o tyle wyjątkowi, że chcieli stworzyć CAŁOŚCIOWĄ teorię religii. Nie chcieli ograniczać się do poszczególnych dziedzin, ale uważali że trzeba objąć całość i mieć wspólną teorię religii. Oczywiście twórcami podstaw tego podejścia byli Marks i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki państwowo - kościelne w epoce karolińskiej oraz ich ideologiczne uzasadnienia

   

  800 r. – koronacja Karola Wielkiego na cesarza. Didaem zakłada mu Leon III, co niekoniecznie podobało się Bizancjum – powstało dwóch cesarzy zatem; dopiero w 812 doszło do uznania pzerz Bizancjum

  i Działalność Karola WLK – samolubny i despotyczny, z nikim nie dzielił się władzą

  wzrasta władza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt

Do góry