Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przemiany społeczne w Europie od IX do XII wieku

  -  przyrost demograficzny

  -  organizacja nowego osadnictwa – Francja, Anglia, Italia, Niemcy

  *  wolnizna – większe swobody na czas zagospodarowania się w nowym miejscu

  *  zależność osobista przeszła w zależność rzeczowa – związaną z posiadaniem gruntu

  -  powstawanie warstwy jednolitego chłopstwa o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność polityczna i kościelna papieży od Innocentego III do Grzegorza IX

  -  syn Henryka VI – Fryderyk, wybrany na elekcji w Niemczech

  -  narastające starcie 2 obozów politycznych w Niemczech

  *  Hohenstaufowie – ale nie poparli dziecka tylko Filipa szwabskiego

  *  opozycja –  Welfowie, Anglia, stronnicy papieża

  – poparli syna Henryka Lwa Ottona IV brunszwickiego

  -  1197 r. –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idea i przebieg krucjat skierowanych przeciw światu muzułmańskiemu

  Geneza 

  -  chłopi - poszukiwanie nowych ziem pod uprawę i ucieczki od ucisku feudalnego

  -  kupcy szukali zysku w nowych gałęziach handlu

  -  rycerze – władcy zabraniali wojen prywatnych

  -  niższe duchowieństwo – brak udziału w zyskach z dóbr kościelnych

  -  przemiany gospodarcze – wzrost ruchliwości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /9 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

  -  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

  -  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

  -  „pornokracja”

  -  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiestwo od IV do połowy VIII wieku

  -  Kościół powszechny rozpadł się na Kościoły narodowe: hiszpański, frankijski, longobardzki, irlandzki, anglosaski, bawarski

  -  Roszczenia biskupa Rzymu do 1 miejsca w Kościele

  -  cesarska administracja skupiała się w Rawennie

  -  podniesienie się autorytetu moralnego biskupa Rzymu

  *  mały wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Imperium Karola Wielkiego i jego organizacja administracyjno ustrojowa

  -  trudna sytuacja państwa

  *  powstanie w Akwitanii

  *  wrogość Sasów i Bawarów

  *  nowy król Longobardów  –  Dezyderiusz, popierany przez Bertradę i Karlomana

  -  771 r. – śmierć Karlomana

  -  jedynowładztwo Karola

  -  zerwanie stosunków z Longobardami

       AKWITANIA

  *  stłumienie tendencji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /4 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Losy Imperium Karola Wielkiego w okresie od śmierci Karola do 887/8

  -  814 r. – odziedziczenie tronu przez Ludwika Pobożnego

  *  dewocja, poddany wpływom kleru

  *  816 r. – powtórna koronacja, utrata nadrzędnego stanowiska wobec papieża

  *  817 r. – wyznaczenie królestw synom

  *  po narodzinach Karola Łysego, Ludwik chciał rozstrzygnąć testament na jego korzyść – bunt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo w III i IV wieku: światopogląd, sztuka, stosunek do państwa

  -  świątynia chrześcijańska miejscem spotkań wiernych – symbol idealnego „państwa bożego”

  -  ok. 325 r. bazylika św. Piotra w Rzymie – Konstantyn Wielki – trójnawowa, drewniany strop, ołtarz w absydzie

  -  polemika chrześcijaństwa z neoplatonizmem (prąd mistyczny Plotyna, III w.)

  -  rozwój literatury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje w średniowiecznej Europie: tło społeczne i religijne

  -  spór między szkołami filozoficzno – teologicznymi w Antiochii i Aleksandrii, pierwsza starała się pogodzić dogmaty chrześcijańskie z rozumem, druga za mistycyzmem

  -  IV-V w. – ruch opozycyjny najbardziej rozwiniętych prowincji – Syrii, Egiptu, przeciw wyzyskowi stolicy i administracji rzymskiej –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie spory religijne w łonie chrześcijaństwa: arianizm, nestorianizm, monofizytyzm

  Arianizm

  -  Aleksandria

  -  spór o bóstwo Chrystusa – Ariusz twierdził, że Chrystus nie jest Bogiem, ale jego emanacją

  -  przeciwnicy – Atanazy, późniejszy patriarcha Aleksandrii

  -  325 r. – sobór w Nicei – potępienie arianizmu

  -  poparcie u: Konstancjusza II, Walensa, Wizygotów, Ostrogotów, Wandalów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt

Do góry