Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Miasta i mieszczaństwo w Europie w średniowieczu

  Włochy

  -  kontakty bizantyjskie

  -  handel luksusowy – klasy panujące zaopatrywały się w wytwory rzemiosła bizantyjskiego, tkaniny, pachnidła, korzenie

  -  obrona miast italskich przed Longobardami – obrona przed barbaryzacją i upadkiem

  -  642 r. – upadek znaczenia handlowego Genui

  -  utrata znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /7 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna i kulturalna oraz społeczna w dobie panowania Ostrogotów nad Italią

  -  493 r. – objęcie rządów w Italii przez Teodoryka Wielkiego

  -  szacunek dla instytucji rzymskich, ale niezależne rządy

  -  separacja Gotów od Rzymian

  -  pozyskiwanie sympatii urzędników i kleru przez inwestycje i przywileje

  -  poparcie opozycji papieża przeciw monofizytom

  -  517 r. – katolicki Justyn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja w Italii w dobie dominacji Longobardów

  -  sytuacja po klęsce Ostrogotów: zniszczenia, wytępienie lub emigracja rodów senatorskich, siedziba władz cesarskich przeniesiona do Rawenny, w Rzymie pozostał papież

  -  568 r. – pojawienie się nad Padem ariańskich Longobardów, ludu germańskiego przebywającego dotąd w  Panonii, wypartego przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbudowa i rozwój życia miejskiego w Europie od schyłku X do końca XIII wieku

  -  niewiele miast pozostało ze starożytności

  -  większość wytworzyła się z grodów obronnych, ośrodków władzy, ośrodków kościelnych, dworów, targów

  -  czynniki miastotwórcze

  *  kupiectwo

  *  rzemiosło

  *  planowa działalność władzy

  -  osada wyróżniająca się pod względem zajęć ludności i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cystersi i premonstratensi oraz zakony żebracze w średniowiecznej Europie

  -  1098 r. – założenie zakonu cystersów w Cistertium przez Roberta z Molesmes

  -  rozwinął się silnie od wstąpienia doń Bernarda z Clairvaux

  -  ruch monastyczny antagonistyczny do kluniackiego – asceza, mistyka, umartwianie

  -  pierwsze fundacje: Clairvaux, Pontigny, La Ferte, Morimond

  -  coroczne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tak zwany renesans karoliński

  -  reforma szkolnictwa karolińskiego – mnisi z Anglii i Irlandii

  -  nauka łaciny

  -  nauczanie dwustopniowe – trivium i quandrivium

  -  akcja przepisywania ksiąg świeckich i kościelnych

  -  minuskuła karolińska

  -  „odrodzenie karolińskie” – Alkuin

  *  Angilbert, Teodulf – poezja

  *  Piotr z Pizy –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizacja urzędów świeckich i duchowieństwa w IX i X wieku. System lenny

  a) uzależnienie wolnych chlopów

  -  rozkład państwa Karolingów – przyspieszenie procesów feudalizacyjnych

  -  zanik władzy centralnej – zanik klasy wolnych chłopów

  -  oddawanie się w opiekę możnym – zanik władzy centralnej, najazdy Normanów – zalecane przez Karola Łysego czy Etelstana

  -  stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma kluniacka w Kościele

  -  910 r. – założenie klasztoru benedyktyńskiego w Cluny w Burgundii przez Wilhelma I, księcia Akwitanii

  -  ściśle przestrzegana pierwotna reguła benedyktyńska

  -  opaci – Berno, Odo, Odylon (994-1048)

  -  powstanie kongregacji kluniackiej – nowej organizacji zakonnej, złożonej z klasztorów podległych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany gospodarcze w Europie od X do XII wieku

  -  przyrost demograficzny

  -  uprawa dotychczasowych puszcz i nieużytków, karczowanie lasów

  -  koniec najazdów normańskich, węgierskich, arabskich – odbudowa spustoszonej gospodarki

  -  wielka własność feudalna

  -  postęp techniczny w rolnictwie – wzrost plonów

  *  trójpolówka zastępowała gospodarkę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka papiestwa i cesarstwa o inwestyturę

  -  następca  Ottona III – Henryk II – powrót do polityki wewnątrzniemieckiej, szczególnie saskiej

  *  Renovatio regni Francorum

  *  przyporządkowanie sobie władzy biskupów i opatów, przeprowadzając swoich kandydatów

  *  konfiskaty dóbr klasztornych na rzecz domeny królewskiej

  *  stanowił nadzieję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /7 565

  praca w formacie txt

Do góry