Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bułgaria w IX i X wieku

  -  następca Kruma – Omortag – rozszerzenie granic po Cisę, podbicie Serbii i Macedonii

  -  przeniesienie stolicy z Pliski do Presławia

  -  przenikanie kultury bizantyjskiej

  -  864 r. – przyjęcie chrześcijaństwa przez chana Borysa, nieudane starania o usamodzielnienie kościelne Bułgarii

  -  przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Los Słowian Połabskich w IX – X wieku

  -  VIII w. – sojusz Obodrzyców z Frankami przeciw Sasom, uznanie zwierzchności Karola Wielkiego

  *  pomoc w Walkach Obodrzyców z Wieletami

  -  Wieleci

  *  dynastia plemienia Stodoran, siedziba w Brennie

  *  Drogowit – wspieranie Sasów przeciw Frankom, kapitulacja przed Karolem Wielkim w 789 r.

  -  zwierzchnictwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Czech (do schyłku X wieku)

  -  upadek Państwa Wielkomorawskiego

  -  przewaga dynastii Przemyślidów z Pragi na terenie Kotliny Czeskiej

  -  libickie państewko Zliczan – Sławnikowice

  -  spory w łonie chrześcijańskiej dynastii między obrządkiem słowiańskim, a łacińskim (wpływy kleru bawarskiego)

  -  929 r. – książę Wacław...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Los Słowian Połabskich w XI - XII wieku

  Obodryci

  -  książęta obodryccy przyjęli chrześcijaństwo – Gotszalk (1043-1066), umocnienie dynastii dzięki wsparci saskiemu w zamian za trybut

  -  przewrót Radogoszczy

  -  kontynuacja polityki Gotszalka – Henryk, przybranie tytułu króleskiego

  -  władza przechodzi w ręce księcia duńskiego Kanuta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjaty przeciwko Słowianom i w krajach nadbałtyckich

  -  1108 r. – apel książąt i biskupów wschodnioniemieckich do zachodniego rycerstwa do wojny z pogańskimi Słowianami

  -  wskazanie nie tylko na cele religijne, ale i na materialne korzyści

  -  zgoda Bernarda z Clairvaux na krucjatę przeciw Słowianom

  -  dow. Henryk Lew – książę saski, Albrecht...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystianizacja Irlandii i Anglii

  -  od III w.

  -  314 r. – udział 3 biskupów brytyjskich w synodzie w Arelate

  -  IV w. – herezja pegaliańska – odrzucanie dogmatu o konieczności łaski bożej do zbawienia

  -  skupiska mnichów zakładane w Irlandii, nie związane z kulturą rzymską

  *  silne stanowisko kobiet – św. Brygida

  *  ruchliwość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglia w X i XI wieku (do podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę)

  -  wygaśnięcie panowania duńskiego po śmierci Kanuta Wielkiego

  -  Hartheknut (syn Kanuta) – sprowadzenie z Normandii Edwarda Wyznawcy (król od 1042 r.)

  -  bezpotomna śmierć Hartheknuta

  -  przywrócenie rządów starej dynastii Alfreda Wielkiego

  -  nadawanie stanowisk i posiadłości duchownym i rycerzom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

  -  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

  -  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

  -  przebieg podboju nieznany – relacje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Genui, Pizy i Wenecji o prymat nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego

  -  kontakty bizantyjskie

  -  handel luksusowy – klasy panujące zaopatrywały się w wytwory rzemiosła bizantyjskiego, tkaniny, pachnidła, korzenie

  -  przeniesienie się handlu z Akwilei na wyspy Rialto i Murano -> Wenecja, opieka Bizancjum, przywileje, obrona przed np. Karolem Wielkim

  -  niezależność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gildie, Hanzy i cechy w średniowiecznej Europie

  Cechy

  -  brak wpływu rzemieślników na rządy i politykę miasta

  -  początkowo forma stowarzyszeń religijnych

  -  z czasem uznane przez władze miejskie

  -  cechy stowarzyszały właścicieli warsztatów rzemieślniczych – mistrzów i ich rodziny

  -  cele religijne i towarzyskie

  -  obowiązek wspomagania wdów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt

Do góry