Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cesarstwo Rzymskie na Wschodzie (Bizancjum) w V - pocz. VII w: położenie zewnętrzne i przemiany wewnętrzne

  WEWNĘTRZNE

  -  silna drobnotowarowa gospodarka chłopska

  -  wspólnoty terytorialne – metrokomie

  -  wielkie latyfundia – Syria, Egipt, Afryka, feudalizacja

  -  mała rola niewolnictwa – służba domowa, górnictwo

  -  formy feudalnego podziału własności ziemi

  *  kolonat

  *  emfiteuza – dziedziczne prawa chlopa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /4 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomorze wobec ekspansji duńskiej i brandenburskiej

  -  1160 r. – podbój państwa Obodrzyców prowadzony przez Henryka Lwa

  *  zamordowanie książąt Niklota i Warcisława 

  *  poddanie administracji saskiej

  *  zastąpienie wysiedlanej ludności słowiańskiej – saską, fryzyjską i holenderską

  -  równoległa ekspansja duńska Waldemara I

  -  1166 r. – układ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje skandynawskie w XI - XIII wieku

  SZWECJA

  -  Olaf Skotkonung (994-1022), syn Eryka Zwycięskiego i Świętosławy – wprowadzenie chrześcijaństwa i umocnienie aparatu państwowego

  -  1066 r. – zaburzenia wewnętrzne, reakcja pogańska

  -  wygnanie z pogańskiej Uppsali króla Inge Starszego (do Gotlandu)

  -  powrót Inge Starszego, zniszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy od królestwa do cesarstwa Ottonów

  -  osłabienie władzy królewskiej

  -  utrzymanie się formalnej jedności królestwa

  -  od poł. IX w. tworzyły się księstwa plemienne – Saksonia, Bawaria, Frankonia, Szwabia

  -  system lenny, dobra dziedziczne – alodia

  -  911 r. – śmierć Ludwika V Dziecięcia, ostatniego Karolinga

  -  walki między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /6 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie międzynarodowe Czech od XI do schyłku XIII wieku

  -  polityka procesarska, poparcie dla dynastii salickiej, potem Hohenstaufów

  *  zbrojne wsparcie na terenie Niemiec, Polski, Węgier, Italii

  -  korona króleska dla Wratysława II (1086) i Władysława II (1158)

  -  po 1055 r. – rozbicie dzielnicowe Czech 

  *  osłabienie wewnętrzne

  *  interwencje cesarskie pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Węgier (do klęski na Lechowym Polu)

  -  Madziarowie, lud pochodzenia ugrofińskiego, pochodzący z zachodniej Syberii, kontakty z tureckim ludem Onogurów (słownictwo)

  -  koczownicy, pasterze

  -  zajęcie terenów między Morzem Kaspijskim a Donem, uzależnieni od Chazarów, wyparci przez Pieczyngów

  -  IX w. – między Bohem a Prutem – związek 7...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Węgier od XI do schyłku XIII wieku

  -  974 r.  –  przyjęcie chrztu przez Gejzę od misjonarzy niemieckich

  -  od 997 r. chrystianizacja przez Wajka-Stefana, okrutna eliminacja książąt plemiennych

  -  1000 r.  –  bliskie stosunki Stefana z papiestwem i Ottonem III, powstanie odrębnej metropolii w Ostrzychomiu, Kalocsy, korona królewska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze państwa słowiańskie

  A.  Państwo Boza - Słowianie wschodni – Antowie, wódz Boz, rozbity i ukrzyżowany przez króla Ostrogotów Winitara

  B.  Państwo Samona

  -  różny stosunek Słowian i Awarów, wyzysk, trybut, gotowość zbrojna lub luźny sojusz i współpraca

  -  623 r. – powstanie ujarzmionych Słowian – Samon, kupiec frankijski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Bułgarii do rządów chana Kruma

  -  lud turecki, w V w. nad Morzem Kaspijskim

  -  wchłanianie niedobitków Hunów

  -  sprzymierzeńcy Bizancjum w walce z Awarami i Słowianami

  -  679 r. – wkroczenie chana Bułgarów Asparucha do słowiańskiej Mezji, utworzenie słowiańsko-tureckiej organizacji państwowej

  -  681 r. – zwycięstwo z Bizancjum

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Wielkomorawskie

  -  plemię Morawian

  -  ok. 830 r. – likwidacja lokalnego księstwa Nitry przez Mojmira

  -  możliwe, że w pewnym stopniu kontynuacja państwa Samona

  -  822 r. – pojawienie się książąt morawskich na zjeździe we Frankfurcie

  -  w dużej mierze schrystianizowane, duchowni bawarscy

  -  rządy Mojmira...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 906

  praca w formacie txt

Do góry