Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Początki i rozwój Uniwersytetów

  -  druga młodość łaciny – język wykładowy

  -  XII-XIII najsławniejsze szkoły przekształciły się w uniwersytety – studia generalia

  -  autonomia – dzięki przywilejom papieskim, cesarskim lub królewskim posiadały własną jurysdykcję

  -  XI-XII w. – rozwój ośrodków w Paryżu i Bolonii

  -  uniwersytet...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Architektura gotycka w Europie

  -  XII w., Francja

  -  ostry łuk

  -  sklepienie krzyżowo-żebrowe na przyporach i filarach

  -  1140-1144 – kościół klasztorny Saint-Denis pod Paryżem

  -  wysokie budowle, redukcja grubości ścian, ogromne okna

  -  portale

  -  okrągłe okno – rozeta

  -  XII - Notre Dame, katedry w Noyon, Soissons, Laon 

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Francji z papiestwem za rządów Filipa IV Pięknego. "Królowie przeklęci"

  -  wnuk Ludwika IX, syn Filipa III Śmiałego

  -  narastający spór z papiestwem o władzę nad kościołem francuskim

  -  rosnące wpływy Francji w kolegium kardynalskim

  -  zagrożenie papiestwa przez neapolitańskich Andegawenów, popieranych przez Francję

  -  papież Bonifacy VIII

  -  dążenia Filipa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opanowanie Rusi przez Mongołów

  -  1223 r.  -  uderzenie Mongołów na Połowców  –  odsiecz władcy Halicza  –  Mścisława Udałego  –  klęska Rusi nad Kałką

  -  1237 r. – uderzenie Batu-chana na Ruś Zaleską 

  *  zdobycie Włodzimierza, Moskwy, Kołomny

  *  bitwa nad Sitią  –  klęska księcia włodzimierskiego Jerzego Wsiewołdowicza

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwa i hrabstwa Hiszpanii od XI do XIII w. Przebieg reconquisty

  -  walki wewnętrzne w kalifacie, 1031 r. – rozpad na liczne emiraty, początek reconquisty

  -  Maurowie – Arabowie z Maghrebu i Berberowie

  -  król Nawarry Sancho III Wielki (1001-1035) – zjednoczenie Nawarry, Kastylii i Aragonii

  -  ponowne uniezależnienie się 

  -  król Kastylii Ferdynand I – zjednoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najazd Mongołów na Europę Środkową

  -  1241 r. – wdarcie się Bau-chana na Węgry

  *  konflikt Polowców ze szlachtą węgierską

  *  bitwa nad rzeką Sajó – klęska Beli IV, wycofanie się za Dunaj

  *  cesarz i papież zajęci byli rywalizacją o Italię

  *  zima 1241/1242 – przejście Mongołów przez zamarznięty Dunaj, opanowanie Węgier, ucieczka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura, nauka i sztuka w Europie od IX do XII wieku

  -  X-XII w. – szkoły katedralne

  -  studia nad teologią i filozofią chrześcijańską późnego antyku i nad „pogańskimi” autorami starożytnymi

  -  kontakt z Arabami – przekłady greckich traktatów filozoficznych z arabskiego na łacinę 

  *  arabski komentator – Awerroes

  *  dzieła Euklidesa, Ptolemeusza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakon Krzyżacki nad Bałtykiem

  -  1226 r. – układ krzyżaków z Konradem mazowieckim 

  *  nadanie im ziemi chełmińskiej jako bazy wypadowej do Prus

  -  Herman von Salza – otrzymał od cesarza prawo do Prus jakie „ziemi niczyjej” – potwierdzone przez papieża w 1230 r.

  -  akcja osadnicza – zamki i miasta – Chełmno, Toruń

  -  propaganda...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo i podboje Czingis chana

  -  Temudżyn – Czyngis-chan

  -  ojciec władał terenami w dolinie rzeki Onon, po jego śmierci – brak środków do życia

  -  opieka chana Togrula

  -  1197 r.  -  skupienie wokół siebie plemion mongolskich, przyjęcie tytułu chana

  -  rywalizacja z chanem Dżamuchą

  -  1202 r. – podporządkowanie Tatarów

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo łacińskie w Konstantynopolu i skutki jego istnienia dla podziału chrześcijaństwa

  -  po IV krucjacie  –  osadzenie na tronie łacińskiego cesarza Baldwina Flandryjskigo

  -  próby wenecjan odebrania mu realnej władzy  –  zatrzymali Peloponez, Wyspy Jońskie

  -  powstanie w Grecji księstw Aten i Achai

  -  w ręku dotychczasowej dynastii Angelosów pozostał despotat Epiru

  *  1204 r. – Aleksy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt

Do góry