Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE PO URAZACH MÓZGU

  Bezpośrednim następstwem urazu mózgu, przebiegającego ze wstrząsem, jest utrata przytomności z amnezją obejmującą czas jej trwania, a także niekiedy i okres poprzedzający (amnesia retrograda). Czas trwania utraty przytomności jest jednym ze wskaźników ciężkości uszkodzenia mózgu. We wczesnym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z INTOKSYKACJĄ ALKOHOLOWĄ (ALKOHOLIZM I PSYCHOZY ALKOHOLOWE)

  Używanie alkoholu może mieć różny charakter. Ma ono miejsce jako zwyczaj przyjęty społecznie, w różnych postaciach w poszczególnych kulturach. Jest to picie towarzyskie lub, jako środek spożywczy, alkohol używany jest regularnie do posiłków.

  O nadużywaniu alkoholu (piciu nadmiernym) mówi się wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ UROJENIOWY

  Zaburzenia organiczne mogą mieć niekiedy charakter zespołu urojeniowego. W obrazie klinicznym — najczęściej urojenia prześladowcze, ksobne, z dołączającymi się zaburzeniami procesów poznawczych, pobudzeniem lub obniżeniem aktywności psychomotorycznej, dysforią. Zespół taki wywołać mogą amfetaminy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE UWARUNKOWANE ORGANICZNIE

  Z grupą tych zaburzeń spotykają się nie tylko psychiatrzy, ale lekarze różnych specjalności. Istotą ich są odchylenia od normy w zakresie funkcjonowania psychicznego i zachowania, związane z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem czynności lub/ i tkanki mózgu.

  Etiologia i patogeneza. Może być różna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ INTOKSYKAGYJNY

  Powstaje on po wprowadzeniu do organizmu substancji, która działa na ośrodkowy układ nerwowy. Objawy zależne są przede wszystkim od rodzaju środka, ale wspólną cechą jest występowanie zachowania niedo-stosowawczego, np. zaburzenia kontroli emocji, podniecenie i in. (patrz: uzależnienia, alkoholizm)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOŁY ZABURZEŃ ŚWIADOMOŚCI

  Ogólne cechy zaburzeń świadomości to obniżenie zdolności spostrzegania i myślenia* koncentracji i prżerzutności uwagi, pamięci (zapamiętywania i odtwarzania), orientaćji ogólnej i dotyczącej własnej osoby, utrudniony kontakt z otoczeniem, obniżenie reakcji na bodźce zewnętrzne. Po ustąpieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół odstawienia

  Zespół odstawienia cechuje wystąpienie zaburzeń w czasie zaprzestania przyjmowania czy znacznego obniżenia dawki środka, który uprzednio był używany dość regularnie. Tu również obraz kliniczny zależy od środka^ od któregolpzłowiek jest uzależniony (patrz: uzależnienia, alkoholizm).

  Przechodząc do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ OTĘPIENNY

  Jest on wynikiem przewlekle utrzymujących się rozsianych zmian w tkance mózgowej. Występuje charakterystyczny spadek intelektu, co przeszkadza w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym, a przejawia się:

  1.    Zaburzeniami myślenia abstrakcyjnego (wnioskowanie, planowanie, wyobraźnia, formułowanie sądów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z INFEKCJAMI

  Infekcje, które mogą wywołać zaburzenia psychiczne, dzieli się wg różnych kryteriów. Ostre i przewlekłe B9 działające bezpośrednio na mózg lub przez produkty toksyczne, czy procesy alergiczne. Mogą to być zarówno infekcje bakteryjne (np. durowa czy gruźlicza), jak i wirusowe zapalenie mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół amnestyczny

  Zespół amnestyczny cechuje się zaburze-S niami pamięci, przede wszystkim świeżej, skutkiem czego jest niezdolność do nabywania informacji, zaburzenia orientacji, czasem „życie przekrojem chwili”, jak też i wy-Ą darzeń dawnych. Luki pamięciowe wypeM niane bywają konfabulacjami (relacjami o faktach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt

Do góry