Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Geneza II wojny światowej

   

  Geneza II wojny światowej jest zjawiskiem dynamicznym, które może być rozpatrywane z dwóch punktów widzenia. Jeden z nich - na bieżąco sprowadza się do ustalenia momentu, w którym bieg wydarzeń staje się nieunikniony.

  Kiedy zaczyna się toczyć lawina, której nie można zatrzymać. Dla tego punktu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /5 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa w drugiej połowie 1939 roku

   

  Próby pozyskania przez W. Brytanię i Francję ZSRR do udziału w sojuszu antyniemieckim (trwające od IV do VIII 1939) nie powiodły się. Podwójna gra Stalina (poufne rozmowy z państwami zach. i tajne z Niemcami) zakończyła się zawarciem (23 VIII 1939) niemiecko-radzieckiego układu (Ribbentrop-Mołotow)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy w II wojnie światowej

   

  Niemcy uznane za winne wywołania I wojny światowej, zostały zobowiązane do wyrównania części spowodowanych przez ten konflikt szkód. Uznały te rozwiązania za krzywdzące (dyktat) i były zdecydowane doprowadzić do zniesienia traktatu wersalskiego i stworzonego przez ten układ systemu.

  Prowadzona przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monachium - geneza i skutki

   

  Kolejnym, po aneksji Austrii (12 III 1938), krokiem Hitlera była Czechosłowacja. Niemiecko-czeskim obszarem spornym były Sudety - najbardziej uprzemysłowiona część Czechosłowacji, zamieszkała przez liczną mniejszość niemiecką. Kiedy inspirowana przez Hitlera nacjonalistyczna Partia Sudecko-...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Anglii w latach 1937 - 1939

   

  W. Brytania, jako zwycięzca I wojny światowej powinna stać na straży porządku wersalskiego, ustanowionego 28 VI 1919, a zwalczanego przez Niemcy i Rosję. Jednak Anglia już w Wersalu była przeciwna nadmiernemu osłabianiu Niemiec i traktat, który był wynikiem kompromisu także jej nie zadowalał. Nic...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna USA w latach 1933 - 1941

   

  Stany Zjednoczone po I wojnie światowej (1914-18) powróciły do polityki izolacjonizmu i dlatego w momencie wybuchu II wojny światowej ogłosiły neutralność.

  Kapitał amerykański nie był zainteresowany bezpośrednim udziałem w wojnie, ale zdawał sobie sprawę z tego, że wojna choć prowadzona na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna ZSRR w roku 1939

   

  Układ monachijski (30 IX 1938) był ostatnim ustępstwem państw zachodnich wobec agresywnych działań Hitlera. Kiedy Niemcy przedstawiły swe żądania Polsce, Anglia i Francja udzieliły jej wsparcia grożąc Niemcom interwencją zbrojną w przypadku ich agresji. W nowej sytuacji zarówno Niemcy jak i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oś Rzym - Berlin – Tokio

   

  Pierwszym etapem ku powstaniu tego bloku było spotkanie Hitlera z Mussolinim w X 1936 r., podczas którego podjęto postanowienia w sprawie międzynarodowej współpracy (oś Rzym - Berlin). W XI 1936 r. Niemcy i Japonia podpisały pakt antykominternowski, który nie był jeszcze sojuszem wojskowym.

  Zakładał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anschluss Austrii

   

  Zbrojenia niemieckie realizowane od 1935 i brak wyraźnych wobec nich sprzeciwów państw zach., a nawet legalizowanie tego stanu rzeczy (umowa niem.- ang. z 18 VI 1935 o liczebności floty niemieckiej), ośmielały Hitlera do demonstrowania swej aktywności na arenie międzynarodowej.

  12 III 1938 Niemcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy w latach 1919 - 1933 (republika weimarska). Sytuacja wewnętrzna

   

  Niemcy przegrały I wojnę światową i były obok Rosji największym przeciwnikiem systemu wersalskiego, którego mocą utraciły 1/8 swego dawnego terytorium - pełnego bogactw naturalnych, pozbawione zostały kolonii i rozbrojone (zdemilitaryzowane).

  Niemcy uważały postanowienia traktatu wersalskiego (28 VI...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt

Do góry